Volledig scherm
Aangepast ontwerp voor kruispunt Bos in Raalte, waar N348 en N35 elkaar kruisen, dd 7 oktober 2016. © Anna Luichies

Aangepast ontwerp knooppunt Raalte N35/N348

RAALTE - De provincie komt met een aangepast ontwerp voor kruispunt Bos in Raalte, waar N348 en N35 elkaar kruisen. Dat gebeurde na gesprekken met omwonenden en in overleg met de gemeente Raalte.

De nieuwe voorkeursvariant wordt woensdag 12 oktober gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst, van 16.30 tot 19.30 uur in het Hoftheater in Raalte.

In het nieuwe ontwerp is de hoogte van de N35 teruggebracht naar 1 meter boven het maaiveld in plaats van 2,5 meter. De op- en afritten van de N35/N348 komen dichter langs de N35 te liggen (variant 'Haarlemmermeer' in plaats van een kwart klaverblad), waardoor er minder ruimte nodig is voor de ongelijkvloerse kruising. Daarnaast wordt de N348 naar het oosten verlegd en de N35 naar het noorden. Deze verschuiving zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden en minder verkeershinder tijdens de bouwfase en er is ruimte om groene natuurlijke taluds aan te leggen in plaats van betonnen constructies. Naast de huidige Oude Zwolsestraat komt een aparte weg voor landbouwverkeer. Hiermee worden fietsers en landbouwvoertuigen van elkaar gescheiden.

De aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden. Fietsverkeer krijgt een vrijliggende en snelle route onder de N35 en het spoor door. Voor het beter benutten van de auto- en treincapaciteit wordt een nieuw carpoolterrein aangelegd en bestaat de mogelijkheid om in de toekomst het knooppunt uit te breiden met een transferium aan de noordzijde van het station, voor een snelle overstap van auto naar trein.

Volledig scherm
© Provincie

Salland