Volledig scherm
Raaltenaar Kees Huls heeft een klacht ingediend bij het Nederlandse College van de Rechten van de Mens in Utrecht. 'Overijssel wordt gediscrimineerd'. © Gerard Vrakking

'Aanklacht vanwege discriminatie Overijssel is vrijwel kansloos'

Raaltenaar Kees Huls maakt vrijwel geen kans met zijn aanklacht bij het College van de Rechten van de Mens tegen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat stelt prof. mr. Ashley Terlouw, die als gezaghebbend deskundige geldt op het gebied van gelijke behandeling. 

Een aanklacht vanwege discriminatie op grond van de provincie waarin iemand woont, wordt volgens Terlouw niet door het College van de Rechten van de Mens in behandeling genomen. Kees Huls heeft de aanklacht bij deze instantie ingediend omdat inwoners van Overijssel volgens hem worden achtergesteld bij de besteding van rijksgelden voor infrastructuur. Hij heeft becijferd dat er per hoofd van de bevolking veel meer geld wordt geïnvesteerd in het westen des lands.

,,Als ik advocaat was, zou ik proberen aan te tonen dat discriminatie op grond van woonprovincie in feite een vorm van discriminatie op grond van afkomst of herkomst (en dus ras) is, maar ik acht dit weinig kansrijk'', stelt Terlouw.

Ongelijk

Huls kan zich volgens haar beter beklagen over onrechtvaardige ongelijke behandeling. Want gelijke behandeling geldt als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. ,,Maar dat lijkt me dan meer iets voor de gewone bestuursrechter dan voor het College. Ook niet erg kansrijk trouwens.''

Geaccepteerde gronden voor discriminatie zijn voor het College: geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele gerichtheid, ras, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, burgerlijke staat, arbeidsduur, vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst, levensovertuiging en politieke overtuiging.

Terlouw was lid van de Commissie Gelijke Behandeling, waarvan alle taken zijn overgenomen door het College van de Rechten van de Mens. Zij publiceerde op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht en verricht onderzoek naar discriminatie op grond van ras, nationaliteit en religie. Terlouw is professor Rechtssociologie en verantwoordelijk voor het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Salland