Al groen licht voor plannen Wooldhuis Heino

HEINO/RAALTE - De plannen voor sloop en nieuwbouw van het Heinose zorgcentrum Het Wooldhuis kregen maandagavond al groen licht van de Raalter politiek. Alle fractiewoordvoerders roemden het plan tijdens de raadspleinsessie.

Het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken, komt nu als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 24 november te staan.

De vier indieners van zienswijzen tegen de plannen maakten geen gebruik van hun spreekrecht. Op grond van die zienswijzen (bezwaren) zijn de plannen ook aangepast, bijvoorbeeld door de veertien geplande nieuwe 'hofjeswoningen' aan de Paalweg iets op te schuiven en een meter minder hoog te maken.

Wybren Bakker, voorzitter van de raad van bestuur van Zorgspectrum Het Zand waar Het Wooldhuis deel van uitmaakt, was de enige inspreker. Hij hield nog een enthousiast betoog om de plannen goed te keuren, omdat die goed zijn voor de ouderenzorg én voor alle Heinoërs. Samen met omwonenden wordt het terrein namelijk zodanig ingevuld dat het parkachtige gebied beter toegankelijk wordt en zo een ontmoetingsplek kan worden voor jong en oud. De nieuwbouw wordt duurzaam, zonder gas, alles gaat op elektriciteit en er wordt gestreefd naar eigen energiewinning.

Salland