Volledig scherm
Een uitkijktoren moet de bekroning worden van de viering van 700 jaar Luttenberg. Voorlopig moeten de dorpelingen zich tevreden stellen met die andere twee hoogtepunten: de kerktoren en de silo van Booijink Veevoeders. © FOTO HISSINK

Dassen en roofvogels belemmeren nog bouw van uitkijktoren Luttenberg

Het benodigde bedrag van 100.000 euro voor een uitkijktoren op de Luttenberg is nagenoeg binnen. Alleen een dassenburcht en roofvogels staan de bouw van de toeristische attractie nog in de weg. Want provincie Overijssel en gemeente Raalte steken hun duim pas omhoog mits duidelijk is dat flora en fauna er geen hinder van ondervinden.   

De uitkijktoren moet letterlijk het hoogtepunt worden van 700 jaar Luttenberg, dat vorig jaar uitbundig werd gevierd. Het heeft echter veel voeten in de aarde voordat de nieuwe attractie daadwerkelijk in zicht komt. De betrokken werkgroep dient afdoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat dagjesmensen burengerucht veroorzaken bij dassen en roofvogels die daar rustig willen huizen en jagen.

Schrikbeeld

Dus blijven de gordijnen straks dicht. De uitkijktoren wordt volgens de nieuwe plannen behangen met lamellen. Deze moeten vooral roofvogels het schrikbeeld besparen van menselijke silhouetten die rijzen en dalen in de uitkijktoren. Pas als hij het platform heeft bereikt, kan de recreant straks genieten van het weidse uitzicht over de andere Sallandse heuvelen.

Luttenbergers staan wijd en zijd bekend om hun ondernemingslust. Maar er rust kennelijk weinig zegen op de bouw van een uitkijktoren. Het dreigen zelfs toestanden te worden als ooit in Babel, zij het dat hier de oorzaak geen spraakverwarring maar vrees voor andere ordeverstoring is. Landschap Overijssel wenst voor alles de vredige rust op de Luttenberg te bewaren. In dat beeld passen geen recreanten die uitgelaten door de natuur banjeren, zeldzame planten pletten en foeragerende roofvogels opschrikken.

Balans

Maar volgens terreinbeheerder Evert Dijk is Landschap Overijssel best bereid om de enthousiaste leden van de werkgroep uitkijktoren tegemoet te komen. Samen begonnen beide partijen de zoektocht naar de balans tussen vermaak voor de mens en vrede voor flora en fauna. ,,De toren van Babel is er nooit gekomen, maar met deze uitkijktoren zal dat vast wel lukken’’, stelt Dijk.

Het blijft desondanks een moeizame onderneming, want er zijn voorwaarden. Zo mag de uitkijktoren zelf geen beeldbepalend object worden. En dus zeker niet ver boven het geboomte uitsteken, zoals de reus Langnek van de Efteling. Dus verdween het plan in de papierversnipperaar van een kolossale mast op de top van de 31 meter hoge Luttenberg. Twee andere locaties vielen om soortgelijke redenen af. Een toren op de grens van bos en heide zou eveneens storend zijn.

Bouwkosten

De werkgroep wees op haar beurt een plek bij de dagcamping af, omdat deze laag is. De bouwkosten dreigden de pan uit te rijzen om boven het gebladerte uit te komen. Want het ultieme doel van de toren blijft om uitzicht te krijgen op de twee andere stuwwallen van deze streek: de Sallandse Heuvelrug en de Lemelerberg.

Werkgroep en grondeigenaar bereikten uiteindelijk overeenstemming over een vijfde locatie. Keurig verstopt tussen de bomen halverwege top en rand. Voordat provincie en gemeente bereid zijn om het bestemmingsplan te wijzigen en een vergunning te verstrekken, moet de werkgroep nog wel aantonen dat dassen en buizerds er geen hinder van zullen ondervinden. 

Niek Meijerink, die daarmee belast is, hoopt binnen enkele weken het rapport te ontvangen van een ecoloog van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Mits de provincie met zijn bevindingen akkoord gaat, zal het nieuwe bestemmingsplan zes weken ter inzage liggen. Daarna kan de bouw beginnen van de stalen toren, waarvan het platform 16,5 meter boven de grond zal uitsteken.

}xml:space="preserve">
Download hier de nieuwe app van de Stentor!Klik hier voor iPhone/iPad .. of hier voor Android (bijv. Samsung)

Salland