Volledig scherm
Jan Brinkhuis luidt de klok in de Raalter Plaskerk om extra aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans. © Gerard Vrakking

Dominee staat op het spel in Plaskerk

Nee, het zijn geen noodklokken die de kerken van Raalte, Wijhe, Olst en Wesepe op zaterdag 13 januari gezamenlijk luiden. Zo nijpend is de financiële situatie niet. Maar de actie Kerkbalans, waarop in deze dorpen de aandacht wordt gevestigd, is wel van cruciaal belang. 

Voor hoeveel uren per week kan de Plaskerk in Raalte een tweede dominee in dienst nemen? Die vraag maakt duidelijk hoeveel gewicht deze protestantse geloofsgemeenschap dit jaar legt op Kerkbalans. Jan Brinkhuis durft de lidmaten daarom te vragen: ,,Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2018 te verhogen, bijvoorbeeld met vijf of tien euro per maand?''

Openhartig

Niet voor niets luiden zaterdag van 13.00 tot 13.05 uur oecumenebreed de klokken in Salland. Want alle kerken kampen met dezelfde financiële problemen, zowel protestantse als rooms-katholieke. Jan Brinkhuis (71) is zo openhartig om inzage te geven in het kasboek. Hij is voorzitter van het college van kerkrentmeesters (minder eerbiedig gezegd de financiële commissie) van de Plaskerk.

Brinkhuis: ,,Kerken heffen traditiegetouw helemaal geen contributie. We zijn vrijwel volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Er zijn mensen die pertinent lid van de kerk willen blijven, maar die helemaal niets geven. Van onze 2200 lidmaten gaan er circa 800 min of meer geregeld naar de kerk. Wekelijks bezoeken gemiddeld 150 mensen een dienst. Daarover mogen we zeker niet klagen. Bij onze katholieke broeders is het vele malen erger.''

,,We begroten de opbrengst dit jaar op 162.000 euro, ofwel 60 procent van onze inkomsten. Verder bestaat 20 procent van onze baten uit collectes en giften en 20 procent uit de exploitatie van het Annahuis, ons gemeenschapscentrum. De rente op onze spaarcentjes bedraagt nog 4.000 euro per jaar, maar zal gezien de ontwikkelingen op de financiële markten nog verder dalen. Tien jaar geleden leverde Kerkbalans 167.000 euro op, maar toen telden we nog 2500 lidmaten. Mijn generatie werd vanaf jongs af aan via de zondagsschool betrokken bij de kerk, maar tegenwoordig is het erg moeilijk om jeugd voor het geloof te interesseren.''

,,Het onderhoud van onze gebouwen kost 55.000 euro per jaar. Zo moeten we de temperatuur in de kerk voortdurend op 17 à 18 graden houden. Dat kost veel energie. Gelukkig hebben we zonnepanelen op het Annahuis. De grootste kostenpost is het pastoraat. Een full-time dominee krijgt 75.000 euro per jaar aan traktement. Wij hebben twee predikanten. Karolien Zwerver voor 0,8 en Harriëtte de Graaf uit Heerde voor 0,5 fte. Zij blijft in dienst tot 1 januari 2019. Het is de vraag voor hoeveel uur we haar opvolger kunnen beroepen. Dat zal voor een belangrijk deel afhangen van de opbrengst van Kerkbalans.''

Salland