Volledig scherm
De kruising met de N35 bij Haarle. De coalitiepartijen in Provinciale Staten maken elkaar over en weer verwijten na het bezoek van gedeputeerde Bert Boerman aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. © Gerard Vrakking

Eensgezindheid over de toekomst van de N35 neemt af

De eensgezindheid in de lobby voor de N35 begint af te brokkelen in Overijssel. De fracties van CDA en VVD in Provinciale Staten verwijten gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) dat hij te weinig heeft bereikt in Den Haag. Ze gaan nu op eigen houtje druk uitoefenen op regering en parlement. Dik Vedder, partijgenoot van Boerman, beticht op zijn beurt beide coalitiepartners van verkiezingsretoriek.

De kritiek die Bart van Moorsel (CDA) en Regien Courtz (VVD) in een persbericht ventileren in de richting van Boerman, liegt er niet om. Volgens beide woordvoerders verkeer en vervoer in Provinciale Staten heeft de gedeputeerde afgelopen woensdag teleurstellend weinig bereikt in zijn onderhoud met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

,,Alleen dat de minister bereid is om met de regio het gesprek aan te gaan over de N35'', constateert Deventenaar Van Moorsel. ,,We hadden de indruk dat Boerman tevreden teruggekeerd is uit Den Haag, maar wij vinden die toezegging heel mager. Het kan bovendien nog wel een jaar duren voordat het zover is.''

Paardje

Dik Vedder, namens de ChristenUnie woordvoerder verkeer en vervoer in Provinciale Staten, vindt dat CDA en VVD de eensgezindheid in Overijssel ondermijnen. ,,Het is duidelijk dat de verkiezing voor Provinciale Staten eraan komt en dat partijen zich extra willen profileren'', stelt de inwoner van Staphorst. ,,Maar als iedereen zijn eigen paardje gaat berijden, wordt het een drama. Alleen als we samen optrekken, maken we een kans in Den Haag.''

Vedder krijgt bijval van Tijs de Bree, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten. ,,We moeten uit één mond blijven praten, want eensgezindheid komt krachtiger over'', stelt hij. ,,Laat Boerman namens Overijssel het woord blijven voeren, want hij is goed bezig om de N35 landelijk op de agenda te krijgen.''

De provinciale fracties van CDA en VVD hebben hun gezamenlijke lobby inmiddels publiekelijk met toeters en bellen aangekondigd en benaderen partijgenoten in de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Opvallend genoeg is Gerrit van Hofwegen, die namens D66 in Provinciale Staten zetelt, er niet van op de hoogte dat zijn coalitiegenoten de publiciteit hebben gezocht, maar hij juicht actie wel toe. Zelf klimt hij ook in de telefoon.

Versnelling

Boerman probeert intussen de scherven te lijmen. ,,Ik ervaar de uitlatingen van CDA en VVD niet als kritiek'', stelt de gedeputeerde uit Kampen. ,,Ik snap heel goed dat ze sneller resultaat willen zien. Ik heb leden van Provinciale Staten zelf opgeroepen om kanalen met partijgenoten in de Tweede Kamer te benutten. We willen allemaal een versnelling.''

De Kamercommissie komt donderdag voor algemeen overleg met Van Nieuwenhuizen bijeen. Maurits von Martels (CDA), Tweede Kamerlid uit Dalfsen, overweegt volgens Van Moorsel een motie in te dienen. Deze heeft als doel om de minister te dwingen een studie uit te laten voeren naar voltooiing van de Marsroute tussen Zwolle en Enschede.

Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2009 bepaald dat de hele N35 moet bestaan uit dubbele rijbanen in beide richtingen en ongelijkvloerse kruisingen, met 100 kilometer per uur als maximumsnelheid. De provincie heeft becijferd dat het laatste traject, tussen Wijthmen en Nijverdal, een investering vergt van 407,7 miljoen euro.

Volledig scherm
De kruising met de N35 bij Haarle. De partijen in Provinciale Staten zitten niet meer helemaal op een lijn wat betreft de plannen voor de weg. © Gerard Vrakking

Salland