Volledig scherm
De nieuwbouw van Rohda Raalte © artist-impression Studio-CA ContextArchitect

Han Reinders wil voorzitter Rohda Raalte worden

RAALTE - Han Reinders wordt door het bestuur van Rohda Raalte voorgedragen als de opvolger van voorzitter Paul Ruiter, die na zes jaar periodiek aftreedt en zich zoals gemeld niet meer herkiesbaar stelt.

Reinders, die zelf bij de veteranen speelt en actief is in de beheerscommissie kantine, is bereid om de functie van bestuurslid/voorzitter op zich te nemen.

Hiermee heeft het Rohdabestuur voor alle drie vertrekkende bestuursleden kandidaat-opvolgers gevonden. Erwin Schotman wil penningmeester Joep van den Enk opvolgen, en Marloes Eikelboom wil de zetel overnemen van Harry Lokate (bestuurslid lagere senioren).

Lledenvergadering
De bestuurswisselingen komen aan de orde in de algemene ledenvergadering, op maandag 21 november vanaf 20.00 uur in het clubhuis. In die vergadering wordt ook gesproken over het meerjarenbeleidsplan 'Stabiel gezond naar 2021' en de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen van de Raalter voetbalvereniging.

Salland