Volledig scherm
Infographic bedrijventerrein Zegge VII Anne Luchies op basis archieffoto Ronald Hissink. © anne luchies

Nog zee aan ruimte op Raalter bedrijventerrein De Zegge VII

Op het Raalter bedrijventerrein De Zegge VII is tot nu toe één kavel daadwerkelijk verkocht. Dat is een kavel van ruim 4.000 vierkante meter. Verder zijn er opties genomen op drie kleinere kavels. Het gebied, dat wordt begrensd door de Overkampsweg in het westen, de Achterweiweg in het oosten en de Heesweg in het noorden, is 32 hectare groot. Daarvan is nog 21 hectare uitgeefbaar, met een looptijd tot het jaar 2033.

Mede door de aanwezigheid van hoogspanningskabels, is in de stedenbouwkundige opzet gekozen voor een centraal groen en open middengebied, met daaromheen de bedrijfskavels met bebouwing. De bijna 8 hectare ruime strook onder de hoogspanningsmasten wordt als natuurlijk groengebied ingericht met waterberging.

Groene buffer

Aan de zuid- en oostkant van het bedrijventerrein wordt in 2018 een nieuwe randweg aangelegd, waarbij aan de oostzijde het tracé van de Achterweiweg wordt gevolgd. Aan de buitenkant van die nieuwe randweg wordt een groene buffer aangelegd, als overgang naar het agrarische buitengebied en landgoed Schoonheten.

Wethouder Wout Wagenmans vertelde maandagavond in de raadspleinsessie dat diverse bedrijven belangstelling hebben voor kavels, met name de zichtlocaties op De Zegge VII zouden in trek zijn. Daarover wil hij de gemeenteraad binnenkort in een besloten bijeenkomst bijpraten.

De Zegge VII zal in fasen worden ontwikkeld. Op die manier kunnen de kosten van het bouwrijp maken worden uitgesmeerd over meerdere jaren en wordt het toch al grote risico voor de gemeente zoveel mogelijk beperkt. Belangstellende bedrijven mogen zelf de grootte en locatie bepalen waar ze willen bouwen, indien (nog) inpasbaar. Kavels op de zichtlocaties langs de Overkampsweg, Heesweg en nieuwe randweg kosten tussen de 110 en 120 euro per vierkante meter, exclusief btw en kosten koper. De overige kavels kosten 100 euro per vierkante meter.

Zegge VI

Van de bijna 20 hectare grond op het aangrenzende bedrijventerrein De Zegge VI is in de eerste fase bijna 12 hectare uitgeefbaar, en in de tweede fase circa 2 hectare. De uitvoering en het risico zijn hier voor projectontwikkelaar Timmerhuis-Oude Wolbers. Nog niet alle kavels zijn hier verkocht. In de eerste fase zijn nog twee kavels van in totaal 5.409 vierkante meter beschikbaar, in de tweede fase nog acht kavels van in totaal 13.843 vierkante meter.

Salland