Volledig scherm
foto Cees Baars

Overijssel gaat onverkort voor EHS

ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel houden onverkort vast aan de ambities in de Groen Blauwe Hoofdstructuur en daarmee met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur.

"De provincie Overijssel krijgt, door het recente onderhandelingsakkoord met het Rijk, de regie over de inrichting van het landelijk gebied", aldus de provincie in een persbericht. "De beschikbare middelen van het Rijk nemen echter sterk af, daarom gaat de provincie Overijssel de realisatie op een andere manier aanpakken. De Groen Blauwe Hoofdstructuur (de 'ruggengraat van Overijssel') blijft het uitgangspunt, waarbinnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een 'verbijzondering' wordt. Binnen de ruggengraat wordt de EHS herbegrensd, conform de afspraken met het Rijk."

"Onze natuur is de ruggengraat van Overijssel. Denk aan de Nationale Landschappen, de Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden, het grootste zoetwatermoeras van West-Europa", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij. "En vergeet niet de Twentse bekenlandschappen en het kleinschalige landschap in Noord-Oost Twente die veel potentiële waarden hebben. Dat willen we behouden. Voor een gezonde leefomgeving, maar ook omdat onze natuur een belangrijke economische betekenis heeft voor ondernemers in het groen. Bovendien versterkt het het vestigingsklimaat van onze provincie." De natuur speelt volgens de provincie ook een belangrijke rol bij de wateropgaven.

"Binnen de Groen Blauwe Hoofdstructuur willen we met de gebiedspartners meer ruimte zoeken voor economische ontwikkeling voor bijvoorbeeld de recreatief-toeristische sector of ondernemers in het groen. We willen koppelingen leggen met de wateropgaven, die actief bijdragen aan realisatie van de provinciale ambitie voor dit gebied", zegt Maij verder. "In de komende periode, en de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden, gaan we een overlegtraject in met onze partners op dit onderwerp. Wij willen meer mogelijkheden bieden voor investeringen op basis waarvan tegelijkertijd nieuwe natuur en het landschap versterkt kan worden."

De partners waarmee deze aanpak besproken wordt, zijn bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, natuurbeheerorganisaties, LTO, Overijssels Particulier Grondbezit, Agrarische Jongeren, de toeristische sector en VNO-NCW.

In maart wordt met Provinciale Staten deze aanpak besproken. De verwachting is dat een inhoudelijk voorstel in mei op de agenda van PS kan worden gezet. Dit proces loopt in de lijn van de actualisatie van de Omgevingsvisie, waarvoor de formele inspraakprocedure in de tweede helft van 2012 wordt doorlopen.

Op dit moment heeft Overijssel 54.000 hectare bestaande natuur binnen de Groen Blauwe Hoofdstructuur. Hieraan voegt de provincie de komende jaren met de uitvoering van de lopende projecten nog ongeveer 4.000 hectare toe, vanuit projecten die al in uitvoering zijn.

 1. Luttenberg houdt ‘zwientie tikken’ gewoon op het programma van het dorpsfeest
  video

  Luttenberg houdt ‘zwientie tikken’ gewoon op het programma van het dorpsfeest

  Opnieuw richten dierenclubs de pijlen op het ‘zwientie tikken’. Animal Rights en vier andere dierenorganisaties roepen de NVWA op te treden tegen deze vorm van plattelandsvermaak dat zondag op de agenda staat in Luttenberg. Ze vragen de gemeente Raalte het evenement af te gelasten. De argumenten: dierenwelzijn en de mogelijke verspreiding van dierziektes. In Luttenberg houden ze het hoofd koel: ,,Iedereen mag zijn eigen mening hebben.”
 2. Bunkercross vervangt Lemelerveldse loop in Sallands Cross Circuit

  Bunker­cross vervangt Lemeler­veld­se loop in Sallands Cross Circuit

  Ten Broeke makelaardij en verzekeringen stopt met de organisatie van de Lemelerveldse crossloop, waarmee het Sallands Cross Circuit (SCC) sinds 2008 jaar in jaar uit werd afgesloten. De afsluiting van het nieuwe SCC-seizoen is nu op 19 januari de Bunkercross, een pittige kuitenbijter op landgoed De Haere bij Olst. Hoonhorst, afgelopen jaargang door de Sallandse lopers uitgeroepen tot ‘best georganiseerde cross’, blijft wel op de kalender met tien lopen. Zaterdagmiddag begint de inschrijving voor het nieuwe seizoen.

Salland