Volledig scherm
© ANP

Politici Raalte twijfelen over plan voor restafval

Bij het collegevoorstel om restafval met een frequentie van om de acht in plaats van om de vier weken in te zamelen, hebben alle fracties in de Raalter gemeenteraad hun bedenkingen. Ook het alternatief, het zogenoemd omgekeerd inzamelen, wekt vooralsnog weinig enthousiasme.

Om van het gescheiden inzamelen van afval een succes maken, moeten inwoners gemotiveerd blijven. Tot die conclusie komen de meeste fracties. ,,Draagvlak is volgens ons de motor voor een effectief milieubeleid'', stelt Lokaal Alternatief. Het huidige voorstel heeft tot nogal wat ongerustheid bij de inwoners geleid, zo bespeuren de meeste partijen. De VVD uit zich in de meest scherpe bewoordingen. ,,Minder service voor meer geld'', stelt fractievoorzitter Alexander Kreule. ,,Dit voorstel mag wat ons betreft direct bij het oud papier.''

Overvolle vuilnisbakken

Vrijwel alle fracties vrezen dat huishoudens de smoor erin krijgen wanneer de grijze vuilcontainer minder vaak geleegd wordt. Vooral voor jonge gezinnen (luiers) en ouderen (incontinentiemateriaal). Overvolle vuilnisbakken komen de hygiëne bepaald niet ten goede, zo wordt gevreesd. BurgerBelangen stelt voor om het omgekeerd inzamelen of het verlagen van de ophaalfrequentie 'er nu niet even doorheen te jagen'. ,,Laten we de tijd nemen om dit zorgvuldig te doen en voorkomen dat gezinnen in de problemen komen.''

Quote

Dit voorstel mag wat ons betreft direct bij het oud papier

Alexander Kreule

Ook de PvdA zit op die lijn. Fractievoorzitter Arie van der Wilt constateert dat de vorige frequentieverlaging (eens in de vier in plaats van twee weken) al tot problemen heeft geleid. ,,Als ik naar mijn werk rijd op dagen waarop dit afval wordt aangeboden'', zo meldt hij, ,,dan staan er nogal wat containers waarvan het deksel half openstaat. Die zitten dus behoorlijk vol.''

Extra vuilcontainer

Gemeentebelangen en SP komen met de suggestie om een extra vuilcontainer beschikbaar te stellen voor huishoudens die daar behoefte aan hebben. Deze tweede grijze bak zou gratis geleegd moeten kunnen worden.

Als alternatief voor lager frequent inzamelen stelt het college het omgekeerd inzamelen voor. Daarbij is het de bedoeling dat de mensen hun restafval storten in ondergrondse vuilcontainers, waarbij zij een gratis milieupasje kunnen gebruiken. Ook op dat voorstel wordt terughoudend gereageerd. Het zou onvoldoende soelaas bieden voor mensen die daarvoor een grote afstand moeten overbruggen of slecht ter been zijn. 

Salland