Volledig scherm
Een van deze drie locaties wordt volgens de plannen aangewezen voor de bouw van nieuwe woningen in Luttenberg. Inwoners mogen daarover meepraten. © Anke Arts

Raalte claimt grond voor woningbouw Luttenberg

Voor drie percelen in Luttenberg bedingt de gemeente Raalte het recht op eerste koop. Op een van deze locaties zullen volgens de plannen nieuwe woningen verrijzen. Ze zijn gelegen aan de Lemelerweg (3 hectares), hoek Luttenbergerweg en Heuvelweg (3) en Elskampweg (2,3).

Om de komende tien jaar aan de vraag om woonruimte in Luttenberg te kunnen voldoen, is er behoefte aan een locatie voor een nieuwe wijk. Want Borgwijk, waar de laatste uitbreiding van het dorp gestalte heeft gekregen, bevindt zich in een afrondende fase. Nagenoeg alle kavels zijn verkocht. Hoeveel woningzoekenden er resteren in Luttenberg moet volgens burgemeester en wethouders nader worden onderzocht.

Voorkeursrecht

Raalte kan nieuwe grond voor woningbouw claimen op basis van de wet voorkeursrecht gemeenten, die vooral dient om projectontwikkelaars buiten de deur te houden. Dat recht geldt alleen als de gemeenteraad het besluit van het college binnen drie maanden bekrachtigt.

Raalte heeft potentiële locaties in kaart gebracht in samenspraak met Plaatselijk Belang Luttenberg, dat een enquête onder inwoners heeft gehouden. Vakspecialisten van de gemeente hebben vervolgens de drie plekken aangewezen die het meest kansrijk zijn.

Inspraak

Voordat de gemeenteraad een definitieve keuze maakt, krijgen inwoners van Luttenberg de kans om hun mening te geven. Zij kunnen dat doen op basis van de inbreng van externe specialisten. Zo zullen afgevaardigden van bijvoorbeeld veiligheidsregio, SallandWonen en waterschap de voors en tegens van de drie locaties tegen elkaar afwegen.

Salland