Zonnepanelen.
Volledig scherm
Zonnepanelen. © ANP

Ton subsidie voor Heetens zonnepark

Raalte verstrekt een ton subsidie aan initiatiefnemer Endona voor realisering van het Heetense energiepark. Daarmee moet de coöperatie de financiering van het zonnepanelenpark aan de Heetense rondweg rond kunnen krijgen, verwacht het Raalter college van burgemeester en wethouders. 

Binnen de totale exploitatie zijn de gemeentelijke lasten relatief hoog, legt wethouder milieu en financiën Frank Niens uit. ,,Dat komt door de leges, ozb en erfpacht die betaald moet worden. Endona heeft ons daarom gevraagd of die ozb en erfpachtcanon verlaagd kunnen worden. 

Dat doen we niet, want de belastingverordening biedt die ruimte niet en de woz-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Maar we willen wel een subsidie van in totaal 100.000 euro beschikbaar stellen. Die smeren we uit over een periode van vijftien jaar.'' De jaarlijkse subsidiebijdrage aan Endona bedraagt dan 6.700 euro. 

Rondweg

Endona kwam in 2014 met plannen voor de ontwikkeling van een zonne-energiepark op een 4,5 hectare groot terrein aan de rondweg van Heeten. Circa 3 hectare grond wordt gevuld met zo'n 7.200 zonnepanelen, die samen 1,8 à 2,0 megawatt stroom moeten opleveren. Dat is ongeveer tien procent van de behoefte aan elektriciteit in Heeten. 

Aarden wal

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren onder de Heetense bevolking, en vooral de direct-omwonenden, wordt veel aandacht besteed aan landschappelijke inpassing van het park. De resterende anderhalf hectare grond wordt daarvoor gebruikt. De zonnepanelen worden verdiept aangelegd. Met de uitgegraven grond wordt rondom het park een aarden wal opgeworpen met beplanting, waardoor de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft begin dit jaar een zogeheten SDE+ subsidie (voor projecten gericht op productie van duurzame energie) aan Endona toegekend. ,,Daarvoor moet de ontwikkeling van het park dit jaar wel beginnen'', vertelt wethouder Niens. 

Kostenverhoging

Het Raalter college besloot in 2014 nog geen subsidie te verlenen, maar doet dat nu dus wel. Argumenten daarvoor zijn dat de landschappelijke inpassing van het park aan de rand van het dorp leidt tot kostenverhoging, dat dit project 'van groot belang' is voor het halen van de duurzaamheidsdoelen van de gemeente (de energieproductie via zonnepanelen neemt hiermee met 20 procent toe ten opzichte van 2016), dat dit project past in de versnelling van het duurzaamheidsbeleid waar de gemeenteraad om heeft gevraagd, en dat de subsidie volledig wordt gedekt door extra inkomsten uit erfpachtcanon en ozb die anders niet geïncasseerd kunnen worden. 

De gemeenteraad neemt op 28 september een besluit over het toekennen van de subsidie.

 1. Voorvechter Lyon (43) uit Nieuw Heeten maakt zich zorgen over risico verspreiding coronavirus bij nertsen: ‘Onze sector heeft het al zo moeilijk’
  PREMIUM

  Voorvech­ter Lyon (43) uit Nieuw Heeten maakt zich zorgen over risico versprei­ding coronavi­rus bij nertsen: ‘Onze sector heeft het al zo moeilijk’

  Nertsenfokkers maken zich wel degelijk zorgen over het risico op verspreiding van het coronavirus rondom hun bedrijven. Dat zegt Lyon Hutten uit Nieuw Heeten, die tot voor kort nog duizenden nertsen hield. Minister Carola Schouten stelde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer nog dat het risico ‘verwaarloosbaar’ is. Hutten: ,,Daar zijn we het niet mee eens.’’
 2. Gemeente Raalte wil graf van overleden man en dochter ruimen, moeder Rita is woest: ‘Ik heb recht op dat graf’
  PREMIUM

  Gemeente Raalte wil graf van overleden man en dochter ruimen, moeder Rita is woest: ‘Ik heb recht op dat graf’

  Rita van Dijk uit Zwolle is woest op de gemeente Raalte. De gemeente ruimt het graf van haar overleden man en dochter in Heino, omdat de termijn van dertig jaar verloopt. Van Dijk claimt grafrechten voor onbepaalde tijd te hebben. Raalte vindt het een verdrietige situatie, maar zegt dat wat er destijds met haar is besproken nooit is vastgelegd. ,,Nu maakt u, dertig jaar later, wederom fouten.”

Salland