Volledig scherm
Zonnepanelen. © ANP

Ton subsidie voor Heetens zonnepark

Raalte verstrekt een ton subsidie aan initiatiefnemer Endona voor realisering van het Heetense energiepark. Daarmee moet de coöperatie de financiering van het zonnepanelenpark aan de Heetense rondweg rond kunnen krijgen, verwacht het Raalter college van burgemeester en wethouders. 

Binnen de totale exploitatie zijn de gemeentelijke lasten relatief hoog, legt wethouder milieu en financiën Frank Niens uit. ,,Dat komt door de leges, ozb en erfpacht die betaald moet worden. Endona heeft ons daarom gevraagd of die ozb en erfpachtcanon verlaagd kunnen worden. 

Dat doen we niet, want de belastingverordening biedt die ruimte niet en de woz-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Maar we willen wel een subsidie van in totaal 100.000 euro beschikbaar stellen. Die smeren we uit over een periode van vijftien jaar.'' De jaarlijkse subsidiebijdrage aan Endona bedraagt dan 6.700 euro. 

Rondweg

Endona kwam in 2014 met plannen voor de ontwikkeling van een zonne-energiepark op een 4,5 hectare groot terrein aan de rondweg van Heeten. Circa 3 hectare grond wordt gevuld met zo'n 7.200 zonnepanelen, die samen 1,8 à 2,0 megawatt stroom moeten opleveren. Dat is ongeveer tien procent van de behoefte aan elektriciteit in Heeten. 

Aarden wal

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren onder de Heetense bevolking, en vooral de direct-omwonenden, wordt veel aandacht besteed aan landschappelijke inpassing van het park. De resterende anderhalf hectare grond wordt daarvoor gebruikt. De zonnepanelen worden verdiept aangelegd. Met de uitgegraven grond wordt rondom het park een aarden wal opgeworpen met beplanting, waardoor de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft begin dit jaar een zogeheten SDE+ subsidie (voor projecten gericht op productie van duurzame energie) aan Endona toegekend. ,,Daarvoor moet de ontwikkeling van het park dit jaar wel beginnen'', vertelt wethouder Niens. 

Kostenverhoging

Het Raalter college besloot in 2014 nog geen subsidie te verlenen, maar doet dat nu dus wel. Argumenten daarvoor zijn dat de landschappelijke inpassing van het park aan de rand van het dorp leidt tot kostenverhoging, dat dit project 'van groot belang' is voor het halen van de duurzaamheidsdoelen van de gemeente (de energieproductie via zonnepanelen neemt hiermee met 20 procent toe ten opzichte van 2016), dat dit project past in de versnelling van het duurzaamheidsbeleid waar de gemeenteraad om heeft gevraagd, en dat de subsidie volledig wordt gedekt door extra inkomsten uit erfpachtcanon en ozb die anders niet geïncasseerd kunnen worden. 

De gemeenteraad neemt op 28 september een besluit over het toekennen van de subsidie.

 1. Syrisch gezin wil na vlucht niet leven van uitkering en begint eigen supermarkt in Raalte
  PREMIUM

  Syrisch gezin wil na vlucht niet leven van uitkering en begint eigen supermarkt in Raalte

  In strakke, nette kleding staat Louai Kasoumeh (42) bij de ingang van zijn supermarkt Nour Alsham te wachten. Een brede grijns op zijn gezicht vertelt dat hij apetrots is op zijn eigen bedrijf en dat wil hij delen met de wereld. Na jaren van vluchten, gescheiden leven van zijn gezin en het van binnen en buiten bekijken van asielzoekerscentra in Nederland, kan hij nu met zijn gezin een bestaan opbouwen in het kalme Salland. Vorige week openden de Syriërs hun winkel in het hart van Raalte, aan de Varkensmarkt.
 2. Groeiend sportaanbod voor Sallanders met beperking

  Groeiend sportaan­bod voor Sallanders met beperking

  Merette Sluiseman (33) is verstandelijk beperkt, maar dit belet de Deventerse niet om twee sporten te beoefenen. Moeder Monica: ,,Merette zwemt sinds haar vierde en sinds een jaar of zes doet ze ook aan korfbal bij Devinco. Zij is hierdoor zó gegroeid en heeft erg veel geleerd. Bij het zwemmen - ze is lid van De Klup in Deventer - staan teamgenoten elkaar aan te moedigen en als het een keer misgaat, knuffelen ze elkaar. Het korfballen gaat ook hartstikke goed. Samen sporten geeft zoveel meerwaarde voor een groep kwetsbare mensen in de samenleving.”

Salland