Volledig scherm
© Thinkstock

Voormalig griffier gemeente Raalte in de problemen

WESTLAND/RAALTE - Griffier Broekema is door de gemeente Westland ontslagen, onder meer vanwege onterechte uitgaven op kosten van de gemeente. Broekema was tussen maart 2003 tot januari 2005 griffier van de gemeenteraad van Raalte. Bij diens afscheid roemde toenmalig burgemeester Jos Houben de inbreng van Broekema in de gemeente Raalte.

Het ontslag als griffier in Westland volgt op een onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche naar het handelen van de Broekema. Uit het daaruit voortvloeiende rapport zou blijken dat er sprake is van misstanden als het schenden van geheimhouding, het doen van uitgaven voor rekening van de gemeente die niet voor de gemeente bedoeld zijn.

Broekema zou 48.000 euro aan gemeentegeld hebben gebruikt voor 'zijn hobby' Lokaal13, een netwerk voor griffiers en gemeentesecretarissen. Een deel heeft hij besteed aan de anti-windenergielobby. Ook wordt hem verweten niet onafhankelijk en onpartijdig te zijn.

Smaad
De griffier zegt alle beschuldigingen weerlegd te hebben en heeft al aangekondigd een rechtszaak te beginnen tegen zijn ontslag. Daarnaast overweegt hij wegens laster en smaad zaken aan te spannen tegen personen die hem zwart zouden hebben gemaakt.

Raalte
Broekema was van maart 2003 tot januari 2005 griffier van de gemeenteraad van Raalte. Hij trad aan vanwege de invoering van het dualisme in de gemeentepolitiek. Als gevolg daarvan moest een gemeenteraad een eigen secretaris/griffier hebben. Een gemeentesecretaris leidt sindsdien alleen nog maar de ambtelijke organisatie en hoeft dus niet langer hand- en spandiensten te verlenen aan de raad(sleden) en de burgemeester terzijde te staan bij het voorzitten van raadsvergaderingen.

Bij diens afscheid roemde toenmalig burgemeester Jos Houben de inbreng van Broekema bij de dualisering in de gemeente Raalte.

Salland