De nieuwe coalitie van Drents Overijsselse Delta wil wateroverlast in steden en dorpen voorkomen.
Volledig scherm
De nieuwe coalitie van Drents Overijsselse Delta wil wateroverlast in steden en dorpen voorkomen. © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat klimaatverandering te lijf

Marion Wichard uit Kampen (Water Natuurlijk), Hans Wijnen uit Zwolle (VVD), Hans Pereboom uit Basse (categorie Ongebouwd), Raaltenaar Breun Breunissen (categorie Bedrijven) en Herman Odink uit Nieuwleusen (ChristenUnie) willen het nieuwe dagelijks bestuur vormen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zij zetten op basis van het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ het huidige beleid grotendeels voort, met extra aandacht voor klimaatmaatregelen en agrarisch waterbeheer.

De nieuwe coalitie wil ook meer aandacht besteden aan participatie, door bewoners en andere partners zo vroeg mogelijk mee te laten praten over plannen en projecten. Extra voorlichting en educatie moet jong en oud meer bewust maken van de belangrijke rol die water speelt in de klimaatverandering, die kan leiden tot wateroverlast en overstromingen maar ook ‘hittestress’ en langdurige droogte. Die problemen krijgen hoge prioriteit. Specifieke aandacht komt er voor het stedelijk gebied, met onder andere een subsidieregeling voor maatregelen die overlast door klimaatverandering kunnen beperken, zoals het vergroenen van tuinen en schoolpleinen.

Energieneutraal

WDODelta wil in 2025 ‘energieneutraal’ zijn door te besparen op het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. ,,Circulariteit zit in ons DNA. We gebruiken zo min mogelijk grondstoffen en benutten afvalstoffen”, aldus het coalitieakkoord.

Agrarisch waterbeheer

De coalitie gaat door met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland, waarin het waterschap samen met de agrarische sector streeft naar een economisch sterke en duurzame landbouw. Samen pakken ze knelpunten aan, zoals verontreiniging van water met meststoffen en te hoge of te lage waterstanden. 

Het waterpeil in agrarisch gebied mag niet te hoog en niet te laag zijn. Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt samen met de agrarische sector maatregelen.
Volledig scherm
Het waterpeil in agrarisch gebied mag niet te hoog en niet te laag zijn. Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt samen met de agrarische sector maatregelen. © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Afscheid trio

Op dinsdag 21 mei wordt het coalitieakkoord voorgelegd aan het algemeen bestuur, dat ook mag stemmen over de voorgedragen kandidaten voor het dagelijks bestuur. Daarna verdelen zij de portefeuilles. Hans de Jong uit Windesheim (Water Natuurlijk), Karst Spijkervet (VVD, Wanneperveen) en Henk Oegema (CDA, Dalfsen) nemen in die vergadering afscheid als lid van het dagelijks bestuur. In de nieuwe coalitie heeft het CDA plaatsgemaakt voor de categorie Bedrijven. 

  1. HOFtheater in Raalte experimenteert er op los: ‘Schoolmusicals op onze planken met live stream voor familie thuis’
    PREMIUM

    HOFtheater in Raalte experimen­teert er op los: ‘Schoolmu­si­cals op onze planken met live stream voor familie thuis’

    Volle zalen trekt een theater momenteel niet, laat staan kijken naar de mogelijkheden om kleine groepen toe te laten. Want krijg je dan wel de sfeer die je wil hebben in een theater als er maar dertig man of honderd man zitten? Het HOFtheater in Raalte denkt op alle mogelijke manieren na om toch te openen vanaf 1 juni. ,,We hebben een culturele maatschappelijke functie. Wat kan, willen we doen. We gaan experimenteren.”

Salland