Volledig scherm
Raalte raadszaal gemeentehuis © Gerard Vrakking

Zon breekt door in huishoudboekje Raalte

Ondanks het economisch herstel zijn inwoners van de gemeente Raalte het volgend jaar toch weer meer geld kwijt aan gemeentelijke leges en heffingen. Voor de gemiddelde huurder is dat vergeleken met dit jaar tien euro meer (van 351 euro naar 361 euro). Een gemiddelde woningeigenaar ziet het bedrag met twintig euro stijgen tot 679 euro.

Dat voorstel staat in de concept-begroting voor 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. Voor het volgend jaar ligt er een sluitende begroting. En ook voor de jaren daarna is het huishoudboekje in balans. Of de plannen uit de begroting de eindstreep halen, bepaalt de gemeenteraad op donderdag  9 november.

Economisch herstel

Het totale bedrag voor gemeentelijke belastingen had nog hoger kunnen uitvallen als de onroerend zaakbelasting (ozb) extra met drie procent zou zijn verhoogd. Dat idee is geschrapt. Daarmee houdt Raalte zich aan de afspraak binnen de coalitie om bij economisch herstel  een aantal bezuinigingen opnieuw tegen het licht te houden.

Door nog drie andere bezuinigingen gaat een streep: verkeerseducatie, recreatie en toerisme en vermindering formatie groen en ruimtelijke ontwikkeling. De kortingen maakten deel uit van een fors pakket maatregelen, oplopend tot 4,11 miljoen euro volgend jaar.

Salland