Volledig scherm
De coaches kunnen de boeren ook helpen bij de aanleg van zonnevelden op hun grond. © Frans Nikkels

Erfcoaches helpen boeren in gemeente Hellendoorn bij toekomstplannen

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn heeft twee erfcoaches aangesteld om boeren te helpen bij vraagstukken die te maken hebben met de toekomst van hun boerenerf. 

Dankzij een provinciaal fonds kunnen erfeigenaren in het Hellendoornse buitengebied geholpen worden door de coaches. Zij fungeren als vraagbaak en tussenpersoon bij kwesties die spelen op het platteland zoals het saneren van asbestdaken, energie, wonen, sociale kwaliteit en ondermijning. Erfeigenaren krijgen veel op zich af en hebben vaak geen overzicht van mogelijkheden voor investeringen die het landelijk gebied ontwikkelen. Ook de gemeente Wierden stelde al erfcoaches aan.

Plattelandsregisseur

Een door de gemeenteraad gevraagde plattelandsregisseur blijkt binnen de personele formatie (nog) niet haalbaar  maar het college van B en W ziet in de erfcoaches een goed (voorlopig) alternatief. Belangrijke opgaven zijn onder meer invulling geven aan 150.000m² (tot 2030) vrijkomende agrarische bebouwing en uitvoering geven aan de gemeentelijke energievisie. Zo kunnen boeren die met hun bedrijf stoppen een beroep doen op een erfcoach (30 potentiële adressen) maar dat kan ook in het kader van de rood-voor-rood-regeling waarbij oude schuren - vaak met asbestdaken - worden afgebroken.

Windmolens

Op het gebied van schone energie gaat het om zonnevelden en (kleine) windmolens. Specifiek voor dit aspect wordt de erfcoach betrokken bij het project Boerkracht in Haarle, project van LTO om op daken van boerderijen zonnepanelen te plaatsen. Verder wordt gekeken naar de ontwikkeling van ‘zorgerven’ en biodiversiteit rond erven. 

Uitnodiging

Voor dit jaar wordt in het plan van aanpak uitgegaan van 80 bezoeken van de erfcoaches aan erfeigenaren. De betrokkenen krijgen een brief met informatie en een uitnodiging. Vragen die leven dienen te worden beantwoord via ambtelijke inzet van de gemeente. De provincie Overijssel betaalt de inzet van de erfcoaches, de gemeente betaalt de in te zetten ‘eigen uren’.