Een aan de Wierdensestraat in Nijverdal gevonden vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd door de EOD tot ontploffing gebracht bij een zandafgraving aan de Veenweg.
Volledig scherm
Een aan de Wierdensestraat in Nijverdal gevonden vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd door de EOD tot ontploffing gebracht bij een zandafgraving aan de Veenweg. © Emiel Muijderman

Hellendoorn wil dat rijk meebetaalt aan bommenonderzoek in Nijverdal

NIJVERDAL - Het centrum van Nijverdal is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. De kans is dan ook levensgroot dat zich hier 75 jaar later nog steeds niet geëxplodeerde bommen in de bodem bevinden. Bij bouwprojecten in de dorpskom wordt daarom bijna standaard explosievenonderzoek gedaan. De gemeente Hellendoorn vindt dat het rijk hieraan moet meebetalen.   

Dat dergelijk bodemonderzoek absoluut noodzakelijk is bleek wel bij de aanleg van de Salland-Twente Tunnel in Nijverdal. Zowel in 2012 als in 2013 werden zware vliegtuigbommen gevonden. Tijdens de ontmanteling van de projectielen werden omwonenden geëvacueerd om hun veiligheid te kunnen garanderen. Toen ProRail besloot de spoorlijn Wierden-Zwolle te elektrificeren werd opnieuw grootschalig explosievenonderzoek gedaan. 

Verhoogd risico

Vorig jaar werd een aanvullend onderzoek gedaan aan het Hendrik Wormserplein alvorens Ter Steege hier kon beginnen met de bouw van een aantal woningen. De kosten hiervan bedroegen bijna 11 mille. De gemeente liet in 2019 zelf een verkennend onderzoek doen in de omgeving van de Constantijnstraat tussen de kruisingen met de Grotestraat en de Parallelweg. De kosten waren bijna 3.500 euro. Het gaat in beide gevallen om locaties met een verhoogd risico dat zich hier nog explosieven in de bodem bevinden.

Meebetalen

Explosievenonderzoek is een kostbare onderneming. Het Hellendoornse college vindt principieel dat ook het rijk hieraan moet meebetalen. Vandaar dat de raad nu wordt voorgesteld hiervoor subsidie aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de aanvragen worden gehonoreerd betaalt het rijk 70 procent van de gemaakte kosten.