Volledig scherm
Er is een nieuwe plek gevonden voor de brandweerkazerne in het dorp Hellendoorn. Maar zowel de gemeente Hellendoorn als de Brandweer Twente willen nog niet aangeven waar precies. © GinoPress

Nieuwe brandweerkazerne in Hellendoorn, maar waar?

HELLENDOORN -  De Brandweer Twente bevestigt dat zij in nauwe samenwerking met de gemeente Hellendoorn een geschikte plek heeft gevonden voor de bouw van een nieuwe kazerne in het dorp Hellendoorn. 

De nieuwe kazerne wordt gebouwd ter vervanging van het huidige onderkomen van de vrijwillige brandweer aan de Ninaberlaan 80. Dat gebouw is te klein is en voldoet nuet meer aan de eisen van de moderne tijd.

De brandweer wil op dit moment niet aangeven waar dat gebouw straks precies wordt gerealiseerd. Momenteel wordt een schetsontwerp gemaakt van zowel de kazerne als toekomstige inrichting van de gehele kavel. Een woordvoerster van de brandweer benadrukt dat hierbij terdege rekening wordt gehouden met de wensen van de gemeente Hellendoorn met betrekking tot de ontsluiting van de kazerne op het bestaande wegennet.

Als de schetsen gereed zijn wil de brandweer eerst nog een bijeenkomst houden om de directe omwonenden te informeren over de plannen en te zien hoe zij daarop reageren. Pas daarna worden de bouwplannen openbaar gemaakt.