Volledig scherm
Lokaal Hellendoorn wil extra bezuinigen op zwembad het Ravijn. © Emiel Muijderman

Ontevredenheid overheerst na bezuinigingsdebat in Nijverdal

NIJVERDAL - Wie had verwacht dat de politieke partijen tijdens de eerste bijeenkomst over de bezuinigingen voor 2020-2023 met een antwoord zouden komen op de vraag ‘Welke gemeente willen we zijn?',  kwam er bedrogen uit. Geen sprankelende nieuwe ideeën, maar oude stokpaardjes. Geen open discussie, maar vooral commentaar leveren op de voorgestelde koers van het college.

Na bijna vier uur vergaderen overheerste de ontevredenheid bij veel betrokkenen. Het ‘experiment’ leverden nauwelijks nieuwe gezichtspunten op. 

De fracties kregen de kans zelf aan te geven hoe de gemeente in de ‘nieuwe financiële werkelijkheid’ moet acteren en waar volgens hen moet worden bezuinigd om de begroting voor de komende jaren op orde te krijgen. De fracties pakten die handschoen niet op. ‘Een gemiste kans’ vond menigeen na afloop.

N35

Toch maakte de bijeenkomst soms duidelijk waar sommige partijen de benodigde miljoenen euro's vandaan willen halen. De ChristenUnie zoekt dat in de infrastructuur, vindt principieel dat de gemeente geen cent hoeft te reserveren voor een rijksweg (N35). 

Andere partijen zijn nog niet zover en willen bestaande reserves grotendeels handhaven, zodat bij Haarle-Noord toch een veilige oversteek en bij Nijverdal een geluidswal met zonnepanelen kan worden gerealiseerd. 

De ChristenUnie vindt dat het resterende deel van de Noord-Zuidverbinding bij Hulsen en Hellendoorn-Zuid niet moet worden aangelegd. Dat is uit verkeerskundig oogpunt immers niet nodig. Dat de rotonde in de Helmkruidlaan moet worden aangepakt staat voor iedereen buiten kijf.

Zwembad

Lokaal Hellendoorn wil extra bezuinigen op zwembad Het Ravijn en kijkt kritisch naar het ZINiN Theater. De VVD en lokalo's vinden het ‘onverstaanbaar’ dat overal op wordt bezuinigd, maar de duurzaamheid buiten schot blijft.

 Ze vinden de net aangestelde energieregisseur volstrekt overbodig en wensen een kleinere, slagvaardige lokale overheid, die overbodige taken afstoot en diensten waar mogelijk privatiseert.