Volledig scherm
Een zonnepark in Heeten. © FOTO HISSINK

Plan voor groot zonnepark Holten langs de A1

Er ligt een nieuw plan voor een zonnepark in Holten. Het college van Rijssen-Holten wil in principe medewerking verlenen aan de plaatsing van 40.000 panelen op weilanden langs de A1.

Ontwikkelaar Kronos Solar heeft bij de gemeente Rijssen-Holten een verzoek neergelegd voor het plaatsen van zo’n 40.000 zonnepanelen aan de Meutgeertsweg in Holten. Op een terrein van ongeveer 13 hectare langs de A1 moet daar een groot zonnepark komen. Het park wordt volgens de plannen ‘landschappelijk ingepast’ en omheind met een twee meter hoog hekwerk. 

Duurzaam

Volgens het beleid voor grondgebonden zonnepanelen moet een extra inspanning worden geleverd. In dit geval wordt die gevonden in de mogelijkheid om als inwoner hier duurzame energie af te nemen of te investeren in duurzame energie. Maar ook het betrekken van lokale ondernemers en de investering in landschappelijke inpassing zijn gewenst. Bovendien is een zonnepark omkeerbaar; de oorspronkelijke bestemming (agrarisch) kan na 15 tot 25 jaar makkelijk in ere worden hersteld.

Vergunning

Het college wil meewerken aan de benodigde omgevingsvergunning omdat een dergelijk park bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de duurzaamheidsvisie. De provincie Overijssel kan zich onder voorwaarden vinden in deze ontwikkeling. De commissie grondgebied mag zich eerst nog over het voorstel buigen. Na de  definitieve aanvraag volgt een inspraakprocedure. Kronos Solar belooft de belanghebbenden in een vroeg stadium bij het project te betrekken.

Weerstand

In Dijkerhoek stuit een plan voor een zonnepark op het land aan de Beumersteeg op weerstand bij omwonenden.