Volledig scherm
Windturbines zullen ook deel gaan uitmaken van het buitengebied van Rijssen-Holten om de klimaatdoelstelling te kunnen halen. © Getty Images

Rijssen-Holten krijgt zonneparken, maar: ‘Als gemeente zijn wij geen energieleverancier’

RIJSSEN - ‘Wij zijn geen energieleverancier, maar willen wel een duidelijke rol spelen in het mogelijk maken van de overgang naar duurzame energie.’ Wethouder Jan Aanstoot maakt daarmee het standpunt van B en W van Rijssen-Holten over de zogeheten energietransitie duidelijk. De meerderheid van de commissie Grondgebied was het donderdagavond met hem eens.

Sander Haase (SGP) was helder over het standpunt van zijn fractie: „Als gemeente moeten we een regisserende rol hebben in de energietransitie. En we moeten niet zelf gaan ondernemen of subsidiëren, maar oog hebben voor kansen, partijen met elkaar verbinden, heldere kaders stellen en de belangen van ondernemers, particulieren en omwonenden (bijvoorbeeld van windmolenlocaties, red.) scherp in de gaten houden. 

‘Levert geld op’

Ook het CDA dacht er zo over, waarbij Dieger ten Berge erop wees dat de gemeente een duidelijke rol heeft in ruimtelijke zin, waarbij het onder meer gaat om het aanwijzen van gebieden voor zonneparken en het plaatsen van windturbines. Christiaan Laurens van coalitiepartij ChristenUnie zag wel een rol voor de gemeente om actieve speler op de energiemarkt te worden. „We kunnen als gemeente best een energiecoöperatie starten, dat levert geld op dat we weer kunnen gebruiken om verder te investeren in duurzame energie.” 

Hij kreeg daarin steun van Rob Meijerink (PvdA), maar verrassend genoeg ook van Aanstoots partijgenoot  Erik Albeda (Gemeentebelang).  Hij vond de opstelling van het college onvoldoende en was van mening dat de gemeente moet investeren in duurzaamheid en deelnemen aan initiatieven op dat vlak. „Vroeger waren we ook mede-eigenaar van een energiebedrijf en dat heeft ons een aardige cent opgeleverd. ”

Commissievoorzitter Jan Berkhoff concludeerde dat de meningen zijn verdeeld, maar dat er meer steun is voor een regisserend rol van de gemeente dan voor een actieve c.q. participerende. Boven dit alles hangt het energiebeleid, dat moet resulteren in een reductie van 49 procent - ten opzichte van 1990 - van de lokale  koolstofdioxide-uitstoot (CO2) in 2030.

Zonneparken

Volgens Aanstoot vergt 49 procent dermate forse investeringen dat het percentage onhaalbaar wordt geacht. Het college kiest daarom voor 41 procent reductie. Daarbij wordt rekening gehouden met een eventuele extra reductieopgave vanuit het rijk, die de Twentse gemeenten dan gezamenlijk moeten halen.

Een belangrijk onderdeel van bereiken van een CO2-reductie van 41 procent in 2030 is, volgens Aanstoot, het toepassen van grootschalige zonneparken en windenergie. De gemeente wil 50 hectare aan zonneparken realiseren. Het zonnepark aan de Keizersdijk, dat bijna klaar is, meet 15,5 hectare en is er is nog een plan voor 4,5 hectare.

Melkveehouder: niet blij mee

De Holtense melkveehouder Geert Stevens, die insprak namens landbouworganisatie LTO West-Twente, zei niet blij te zijn met de aanleg van zonneparken in het buitengebied. „Ze hebben een grote impact. Wat dat aangaat zijn windturbines minder problematisch. Hij wees erop dat het Rijssen-Holtense buitengebied verantwoordelijk is voor ‘slechts’ 2 procent van het energieverbruik in de gemeente en dat dus ook terdege moeten worden gewerkt aan oplossingen binnen de bebouwde kommen.