De katoendijk loopt dwars door het natuurgebied Overtoom Middelveen
Volledig scherm
De katoendijk loopt dwars door het natuurgebied Overtoom Middelveen © Ronald Vrugteman

‘Rijssense Katoendijk moet dicht voor weidevogels’

RIJSSEN - De afdeling Rijssen-Enter van het IVN heeft de gemeente Rijssen-Holten gevraagd de Katoendijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Op die manier hoopt de natuurorganisatie de broedende weidevogels en straks hun jongen te beschermen.

Volgens Herman Bruggink,  weidevogelcoördinator van de IVN-afdeling, zorgen auto’s, sluipverkeer en ook de door het buitengebied scheurende buggy’s elk jaar voor veel onrust bij de vele vogels in het gebied.

Zeldzame kwartels

„Met name tussen half maart en begin juli wordt er volop gebroed in natuurgebied Overtoom Middelveen, waar de Katoendijk (in de volksmond ook wel Kastanjelaantje genoemd) dwars doorheen loopt. Het natuurgebied herbergt een veelheid aan vogelsoorten: ganzen, kieviten, grutto’s, wintertalingen, watersnippen en ook de zeldzame kwartels. Tussen 2013 en heden zijn bijna 170 vogelsoorten gesignaleerd in het gebied”, aldus Bruggink.

Kwelwater aan oppervlakte

Het nieuwe natuurgebied Overtoom Middelveen ligt tussen Rijssen en Holten. Het is ontstaan om een verbinding te realiseren tussen de Sallandse Heuvelrug en natuurgebied de Borkeld en het Elsenerveen en -veld. Het gebied is uniek doordat kwelwater weer aan het oppervlakte komt en daardoor zeldzame planten en vegetaties ontstaan. Door deze natte natuur in relatie met de openheid van het gebied, is het een paradijs voor flora en fauna. Weidevogels, hazen en patrijzen zijn ‘vaste stamgasten’ alsmede vlinders en andere insecten.

Voortvarend

Wethouder Jan Aanstoot, verantwoordelijk voor natuur én verkeerszaken, zegt op de hoogte te zijn van de aanvraag. Volgens hem wordt die voortvarend behandeld door de ambtelijke afdeling, maar zal de verkeersadviescommissie zich er ook nog over moeten buigen.

Door buitengebied scheuren

Volgens Bruggink is een aantal bewoners van het buitengebied in de directe omgeving van de Katoendijk niet blij met de afsluiting, maar gaat ’t het IVN niet zozeer om landbouwvoertuigen maar om auto’s - met name sluipverkeer van bouwbusjes -, crossmotoren en buggy’s, die georganiseerd in groepen door het buitengebied scheuren. „Voor bestemmingsverkeer kan een uitzondering worden gemaakt. We willen de agrariërs die naar hun land moeten absoluut niet dwarszitten en de langzaam rijdende tractoren zijn het probleem niet.”