Volledig scherm
De plannen voor de bouw van 30 zorgunits op het terrein van Aktief Overiissel aan de Ommerweg in Hancate veroorzaken veel onrust in de buurt. © Aktief Overijssel

Vrees bewoners Hancate voor psychiatrisch wooncentrum blijft

HANCATE/NIJVERDAL - ‘Een fiasco’. Zo omschrijft Lokaal Hellendoorn de vorige week donderdag gehouden informatiebijeenkomst over de toekomstige invulling van het terrein van Aktief Overijssel aan de Ommerweg in Hancate. De lokale bevolking blijft met vele vragen achter over de plannen om woonunits voor mensen met psychische problemen te plaatsen. 

Zorgwethouder Jelle Beintema en zorgorganisatie Oranjeborg waren niet aanwezig op de drukbezochte avond in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Hierdoor bleven aanwezigen met tal van vragen zitten. Velen gaven na afloop aan dat zij zich niet serieus genomen voelen en weinig vertrouwen in het vervolg hebben.

Het Hellendoornse college is  onder voorwaarden akkoord met de plannen van Oranjeborg voor de bouw van 30 woonunits voor mannen met een licht verstandelijke beperking, die meestal ook psychische problemen hebben en verslaafd zijn. Dit plan veroorzaakte de nodigde onrust in de buurt, temeer daar veel omwonenden hierover niet vooraf waren geïnformeerd. Lokaal Hellendoorn denkt dat ‘draagvlak creëren bij een dergelijk slechte start een moeilijke zaak wordt’.

Kritische vragen

De lokalo's zijn teleurgesteld over deze gang van zaken en hebben hierover inmiddels de nodige kritische vragen aan het college gesteld. „Handhaaft u uw besluit om in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek? Hoe is het mogelijk dat de zorgwethouder en ontwikkelaar niet op de informatieavond aanwezig waren? Hoe denkt u het geschonden vertrouwen bij de omwonenden te herstellen?” Ook maakt Lokaal Hellendoorn zich zorgen over de eventuele extra zorgkosten voor Hellendoorn als deze mannen in de toekomst zelfstandig in deze gemeente willen gaan wonen. „Kunt u concreet aangeven welke wmo- en participatiekosten dan voor rekening van de gemeente kunnen komen?”