Volledig scherm
Kraanwater. © ANP

Overijssel en Gelderland moeten grondwaterregels strakker naleven

Het grondwater in Gelderland en Overijssel voldoet nog niet overal aan de kwaliteitseisen. Overijssel heeft te weinig toezicht gehouden op de naleving van milieuregels voor wat het grondwater betreft. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Ook Gelderland krijgt een reprimande.

De Gelderse provincie laat volgens het onderzoek veel ruimte aan de gemeenten waardoor de regels van de provincie minder goed doorwerken en het risico op ongewenste activiteiten in beschermde gebieden groter is.

In Gelderland en Overijssel wordt drinkwater gemaakt uit grondwater en de bescherming van dat grondwater is de verantwoordelijkheid van de provincies. In de gebieden waar drinkwater wordt gewonnen gelden strenge regels. Zo mag er bijvoorbeeld bij de bron niet te dichtbij worden gebouwd. Nieuwe bedrijventerreinen, woonwijken en wegen zijn vaak niet toegestaan in zones rond drinkwaterwinningen. Maar daar komt ook de verantwoordelijkheid van gemeenten om de hoek kijken, want die bepalen bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen. Gelderland krijgt het verwijt dat ze de gemeenten te veel ruimte geeft in die gevallen waardoor het gevaar tot verontreiniging van grondwater groter wordt, Overijssel heeft te weinig toezicht gehouden maar zegt dat te gaan intensiveren.

Bescherming

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de regels van de provincies en het toezicht daarop voldoende bescherming bieden. Zij constateert in haar rapport ‘Drinkwaterbronnen grondig beschermd?’ dat de kwaliteit van het grondwater nog niet overal voldoet aan de eisen. 

De Rekenkamer beroept zich met haar onderzoek op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waarin staat dat achteruitgang van de kwaliteit van waterlichamen, die gebruikt worden voor de drinkwaterwinning, moet worden voorkomen. Een deel van de drinkwaterwinningen in Gelderland en Overijssel voldoet nog niet aan deze doelstelling waaraan in 2027 moet worden voldaan.

Op plekken in onder meer Twello, Deventer, Holten, Diepenveen, Boerhaar en Nijverdal gaat de kwaliteit van het drinkwater achteruit, constateert de Rekenkamer.

Volledig scherm
In de kaart staat waar wel en waar nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. © Bron: Rekenkamer-Oost