Tsjernobyl overspoeld met toeristen door HBO-serie

videoToen in de vroege ochtend van 26 april 1986 reactor nummer 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl explodeerde, leek het erop dat een groot gebied rond de onheilsplek voor honderden jaren, zo niet langer, ontoegankelijk zou worden. Sinds een aantal jaren kunnen toeristen er onder begeleiding met eigen ogen zien wat de ramp teweegbracht. Nu betaalzender HBO de miniserie Chernobyl op het scherm brengt, is het toerisme zelfs sterk toegenomen. Zo'n 30 tot 40 procent hoger dan normaal.

De radioactiviteit - door het ergste nucleaire ongeval in de geschiedenis - veranderde de nabijgelegen plaats Pripyat in een spookstad. Inwoners moesten zich 36 uur nadat de reactor in vlammen opging, toen ook de Sovjetautoriteiten eindelijk van de noodzaak waren doordrongen, uit de voeten maken. Terwijl een radioactieve rookwolk over de stad trok, verlieten ze huis en haard. Wat achterbleef was een post-apocalyptische woestenij, waar de natuur ondanks de resterende straling de verlaten gebouwen overwoekert.

De geëxplodeerde reactor zelf werd afgedekt met beton, om verdere effecten van de straling binnen de perken te houden. Die in allerijl opgetrokken afdekking, of sarcofaag, werd tussen 2007 en 2016 vervangen voor een 190 meter breed en 200 meter lang omhulsel, de zogenaamde New Safe Confinement. Het ruim 2 miljard euro kostende project moet de straling, merendeels afkomstig van het radioactieve isotoop cesium-137, voor de komende honderd jaar tegenhouden. En maakt op termijn sloop van de omliggende gebouwen mogelijk.