Volledig scherm
De Waerdenborch in Holten. © Ronald Vrugteman

De Waerdenborch in Holten vangt weer bot met nieuwbouwverzoek

De Waerdenborch in holten heeft, net als vier basisscholen in Rijssen, weer bot bij de gemeente met het verzoeken om renovatie of nieuwbouw.

Er is in Rijssen-Holten volgend jaar geen onderwijshuisvestingsprogramma, maar slechts een overzicht van niet in zo’n programma opgenomen aanvragen van vijf scholen.

Wel willen B en W in het kader van het coalitieakkoord een nadere discussie in de gemeenteraad over het onderwijshuisvestingsprogramma voor 2020 en verder.

Afgewezen

Vorig jaar al dienden de vijf scholen aanvragen in voor het programma 2018, maar ze werden allemaal afgewezen. De Johan Frisoschool en de Elimschool willen hun schoolgebouwen renoveren en de basisscholen In den Climtuin en de Haarschool Rijssen willen vervangende nieuwbouw. Tevens deed scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten een aanvraag voor gedeeltelijke vernieuwbouw.

Renovatie

Opgenomen worden in het onderwijshuisvestingsprogramma  komt erop neer dat de scholen  dan geld krijgen van de gemeente om de renovatie of vervangende nieuwbouw te kunnen uitvoeren.  Het college van burgemeester en wethouders wilde voor dit jaar niet met geld over de brug te komen omdat de scholen zelf voor buitenonderhoud inclusief aanpassingen aan schoolgebouwen verantwoordelijk zijn. Sinds 2015 is dat het geval voor basisscholen. Voor het voortgezet onderwijs was dat al tien jaar eerder ingevoerd.  Om dezelfde reden vangen de scholen ook voor volgend jaar bot.

Mogelijkheden

Maar voor 2020 zijn er wellicht wel mogelijkheden, afhankelijk van de opstelling van de gemeenteraad. In het coalitieakkoord dat de partijen SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang na de verkiezingen in maart sloten staat dat in de gemeente behoeft is aan een integraal huisvestingsplan voor scholen, ‘inclusief scenario’s  voor ander andere De Waerdenborch in Holten en de Haarschool en Frisoschool in Rijssen. Dit plan moet  flexibel en adaptief zijn en ook oplossingen bieden voor krimpsituaties (terugloop aantal leerlingen - red.)’.

Deventer