De zonneweide moet komen in het ‘donkergroene’ grasland ten noorden van de spoorlijn.
Volledig scherm
De zonneweide moet komen in het ‘donkergroene’ grasland ten noorden van de spoorlijn. © Rens Hulman

Achtduizend zonnepanelen op landgoed in Olst

Stichting IJssellandschap wil op haar landgoed aan de Diepenveenseweg in Olst een zonnepark van twee hectare ontwikkelen. De circa achtduizend panelen komen in een oost-westopstelling te staan. Vijf partijen hebben zogeheten zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend. Zij vrezen onder meer voor een afname van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid en voor meer uitstoot van stikstof en koolstofdioxide. 

Projectleider Rudi Nieuwenhuizen gaat inhoudelijk niet in op de bij de gemeente ingediende reacties, omdat hij ze nog niet heeft kunnen bestuderen. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt volgens hem juist minder, doordat op de twee hectare voor ‘Zonneweide Overkamp’ straks geen agrarische activiteiten meer plaatshebben. 

De locatie is in de ogen van Nieuwenhuizen zeer geschikt voor een zonnepark. ,,We hebben goed gekeken naar historische kaarten. Het plangebied is een natuurlijke kamer waardoor de zonneweide goed landschappelijk inpasbaar is.” Het college van Olst-Wijhe en de provincie zijn bereid aan het plan mee te werken. Voorwaarde van het college is dat het zonnepark na uiterlijk 25 jaar verdwijnt.

Geen direct zicht

Als de zonneweide is aangelegd - IJssellandschap streeft naar aansluiting op het stroomnet in het voorjaar van 2021  - kijken omwonenden daar niet op uit. Het gebied ligt tussen het spoor en de Diepenveenseweg 2. Vanaf de aardewoningen, Olstergaard en Zonnekamp is er geen direct zicht op het plangebied, omdat het spoor op een talud ligt. Vanuit de andere richtingen moeten bomen, hoge struiken en essensingels ervoor zorgen dat het ‘park’ aan het zicht wordt onttrokken.

IJssellandschap heeft het tien hectare grote landgoed destijds gekocht van de familie Steenbruggen.  De stichting gaat de twee hectare grote zonneweide zelf exploiteren. Een deel van het landgoed is overwegend als grasland in gebruik van een biologische boer.  De oude fruitboomgaarden blijven behouden. Het bebouwde erf aan de zijde van de Diepenveenseweg is eigendom van Stichting de Parabool (zie kader). 

B en W van Olst-Wijhe gaan de ingediende zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark bestuderen en beantwoorden. Daarna komt de definitieve omgevingsvergunning ter inzage te liggen. Volgens het college draagt het zonnepark bij aan de doelstelling om binnen afzienbare tijd 20 procent duurzame energie op te wekken in de gemeente.

Woon- en dagbestedingslocatie voor ‘zware’ doelgroep op boerenerf

Een groep van 21 (jong)volwassenen met een meervoudige beperking moet woonruimte én dagbesteding krijgen op het boerenerf aan de Diepenveenseweg 2 in Olst. Dit is het plan van Stichting de Parabool, die omwonenden gisteren over haar plannen heeft geïnformeerd. Volgens woordvoerder Rachel Denneboom is het voor het eerst dat De Parabool zich ook qua woonvoorziening richt op zo’n ‘zware’ doelgroep.

Het gaat om cliënten met een kwetsbare gezondheid en oriëntatie- en geheugenproblemen. Zij zijn afhankelijk  van intensieve zorg, verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging. De Parabool regelt voor cliënten van achttien jaar en ouder uit deze doelgroep al wel dagbesteding bij onder meer De Schure in Schalkhaar. ,,Tot op heden kunnen wij ze geen woonruimte aanbieden. Dit hopen we in Olst straks wel te kunnen doen. De businesscase gaat uit van 21 cliënten. Het is nog niet 100 procent zeker. Eind van het jaar moet de organisatie hier definitief een klap op geven.”

Bedoeling is de bestaande boerderij en naastgelegen schuur op het erf te behouden. De Parabool wil de schuren  achter de boerderij slopen en hiervoor in de plaats vier nieuwe schuurvormige gebouwen plaatsen. Drie om in te wonen en één voor behandeling en ondersteunende begeleiding. De oude fruitboomgaarden krijgen een rol in de toekomstige dagbesteding.

De zonneweide moet komen in het rood-gemaakte gebied.
Volledig scherm
De zonneweide moet komen in het rood-gemaakte gebied. © gemeente Olst-Wijhe

Salland