Volledig scherm
Elleke Steenbergen van de CDA-fractie in Olst-Wijhe vreest voor de effecten van laag overvliegende toestellen vanuit Lelystad. ,,Een mogelijk effect is dat de industrie geen vergunning voor uitbreiding meer zal krijgen en landbouwbedrijven in de knel komen.'' © ANP

Bedrijven Olst-Wijhe kunnen lijden onder vliegtuigen uit Lelystad

Industrie en landbouwbedrijven in Olst-Wijhe dreigen in de knel te komen door de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Dat stelt de CDA-fractie in deze gemeente in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over Lelystad van komende dinsdag.

Door recente verschuiving van het stijgend vliegverkeer vanaf Lelystad richting de westelijke IJsseloever neemt de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof in de gemeente Olst-Wijhe ernstig toe, constateert CDA-fractiewoordvoerder Elleke Steenbergen. ,,Een mogelijk effect is dat de industrie geen vergunning voor uitbreiding meer zal krijgen en landbouwbedrijven in de knel komen'', stelt zij. ,,Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor bewoners en toeristen.''

Stapeleffecten

In het onlangs goedgekeurde milieueffectrapport is berekend dat de normen van geluidshinder in de IJsselstreek net onder het wettelijke maximum blijven. Volgens het CDA Olst-Wijhe komen door stapeleffecten lokale bedrijven mogelijk in de knel.

Als gevolg van het laagvliegen langs de kernen Marle en Welsum bedraagt de extra geluidshinder voor de gemeente Olst-Wijhe volgens de laatste modelberekeningen 30 tot 35 decibel. Die toename mag volgens Steenbergen niet los gezien worden van bestaande overlast van bijvoorbeeld spoor en wegen, alsmede van pleziervluchten vanaf Teuge.

Maxima

Bij elkaar opgeteld zouden de maxima voor geluidsnormen en de luchtkwaliteit kunnen worden bereikt. Deze cumulatie effecten zijn in de Milieu Effect Rapportage voor het grondgebied van Olst-Wijhe niet onderzocht.

De nieuwe Omgevingswet biedt volgens het CDA Olst-Wijhe mogelijkheden voor een betere belangenafweging. Vanaf 2021 krijgen gemeenten verantwoordelijkheden van het rijk voor de openbare ruimte overgeheveld. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken heeft recent gezegd in Gelderland en Overijssel proeven te willen houden met afstemming van nationaal en regionaal beleid.

Proef

Steenbergen ziet graag de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor Olst-Wijhe als proefcasus. ,,Ik vraag me af of door het vliegverkeer de gemeentelijke ambities op het gebied van energietransitie, bevordering van toerisme en verduurzaming van de landbouw in het gedrang komen.''

Salland

poll

Martijn Dadema (Raalte) als burgemeester van Deventer: goede zaak?

  • Ja, Dadema mag van mij burgemeester van Deventer worden! (35%)
  • Nee, Dadema moet burgemeester van Raalte blijven! (65%)
2298 stemmen