Op de Noordmanshoek in Wijhe is een zonnepark gepland. Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Op de Noordmanshoek in Wijhe is een zonnepark gepland. Foto ter illustratie. © Archieffoto Ronald Hissink

‘Burger in Olst-Wijhe profiteert van gemeentelijk energiebedrijf’

Het is in het belang van burgers en van de gemeente Olst-Wijhe om tot een gemeentelijk energiebedrijf te komen. ,,Lukt dit dan kan de gemeente erop toezien dat inwoners overal ongeveer hetzelfde tarief voor de opwekking en verspreiding van duurzame energie gaan betalen. Je kunt er als gemeente ook nog iets mee verdienen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Ferdi Hummelink.

Hummelink is blij dat het college heeft ingestemd met een studie naar de haalbaarheid van een gemeentelijk energiebedrijf. GroenLinks diende hiertoe in juli een motie in die raadsbreed steun kreeg. B en W geven wel aan dat zij het onderzoek willen verbreden. Het college wil ook onderzoek doen ‘naar andere mogelijke rollen die de gemeente kan aannemen om bij te dragen aan (mogelijk een versnelling van) de energietransitie’.

Geen zeggenschap

De GroenLinks-voorman hoopt dat deze verbreding niet ten koste gaat van de ‘focus’. Die moet echt liggen bij de vraag of een gemeentelijk energiebedrijf een haalbare kaart is. Als Olst-Wijhe hiermee te lang draalt, loopt zij het risico dat commerciële partijen zich overal duurzaamheidsprojecten gaan toe-eigenen met als gevolg dat de gemeente daarover geen zeggenschap meer heeft, vreest Hummelink. 

De gemeente moet daarom de regie pakken. Hummelink: ,,Dit kan bijvoorbeeld door als gemeente hoofdaandeelhouder van het energiebedrijf te worden. Zo voorkom je dat er in Olst-Wijhe grote verschillen in tarieven kunnen ontstaan.  Ook burgers en bedrijven zouden aandeelhouder kunnen worden, zodat zij meeprofiteren als het gemeentelijk energiebedrijf winst maakt.”

Per wijk

Het warmteplan waaraan de gemeente Olst-Wijhe werkt, is volgens Hummelink een goed voorbeeld waaruit het belang van het gemeentelijk energiebedrijf blijkt.  ,,We moeten met z’n allen van het gas af en het is logisch dat dit per wijk gebeurt.  De ene locatie kan bijvoorbeeld profiteren van restwarmte van omliggende bedrijven, terwijl op een andere locatie biogas van boeren een optie is. Dichtbij de IJssel zou je van het ‘s winters relatief warme rivierwater kunnen profiteren. Wil je dit allemaal goed kunnen reguleren,  zorg dan voor een gemeentelijk energiebedrijf.”

Wethouder Marcel Blind (Duurzaamheid) zegt in een reactie dat de gemeente momenteel een visie opstelt voor zon- en windenergie. Hierin komen voorwaarden te staan waaraan initiatiefnemers moeten voldoen. Bijvoorbeeld qua locatie, participatie en landschappelijke inpassing.

Zo’n initiatiefnemer zou volgens Blind ook de gemeente zelf kunnen zijn. Het onderzoek moet inzicht geven in alle mogelijkheden die de gemeente heeft en welke voor- en nadelen hierbij horen. Een gemeentelijk energiebedrijf is een van deze mogelijkheden, aldus Blind.

Salland