Volledig scherm
Een van de windmolens langs de A1 bij Deventer. Foto ter illustratie. © FOTO HISSINK

Burgers Olst-Wijhe massaal in geweer tegen hoge windmolens

Hoge windmolens vangen veel tegenwind. Deze variant op een bekend spreekwoord is van toepassing op de huidige situatie in de gemeente Olst-Wijhe. Tegen de ontwerp-energievisie, waarin hoge windmolens als een optie worden genoemd, zijn negentig zogeheten zienswijzen ingediend. 

Genoemde argumenten tegen de mogelijke komst van hoge windmolens zijn onder meer: angst voor aantasting van het landschap en voor nadelige gezondheidseffecten op mens en dier. De windturbines zouden een ashoogte van 160 meter moeten krijgen, met wieken die tot 240 meter reiken. Dat is 95 meter hoger dan de wieken van de windmolens langs de A1 bij Deventer. 

Wethouder Marcel Blind benadrukte in maart dat het slechts om een visie en niet om concrete plannen gaat. Niettemin besloten meer dan dertig mensen uit de omgeving Boskamp en Middel zich daarna te verenigen tot een bewonersgroep. Een daaruit geformeerde werkgroep probeert sindsdien op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat de gemeente de optie van hoge windmolens uit haar plannen moet schrappen. 

Kleinschalig landschap

De werkgroep is blij dat er zoveel reacties zijn ingediend op het ‘Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie’. ,,Dit geeft wel aan dat het erg leeft. Wij vinden hoge windmolens niet passen in het kleinschalige landschap van Olst-Wijhe. Bovendien zijn er nog veel zaken zoals de gevolgen voor de gezondheid niet bekend. Het risico is te groot. De gemeente kan volgens ons beter inzetten op zonne-energie en monovergisters (vergisten van dierlijk mest tot biogas, red.)”, zegt een woordvoerder van de werkgroep.

Vanwege het grote aantal zienswijzen heeft het college van B en W besloten extra tijd te nemen voor de beantwoording ervan. B en W willen deze extra  tijd ook gebruiken ‘om onder andere de cijfers in de visie waar mogelijk te actualiseren’, aldus een gemeentewoordvoerder. Het college streeft ernaar de energievisie eind februari ‘beeldvormend’ te behandelen in de gemeenteraad. In dat geval kan in maart de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

De gemeente Olst-Wijhe wil volgend jaar al 20 procent duurzame energie opwekken en de CO2-uitstoot met 30 procent zien te verminderen ten opzichte van 1990. Om de doelstelling van 2020 te halen, zijn minimaal drie (hoge) windmolens of 36 hectare aan zonnepanelen nodig.

Salland