Volledig scherm
© Creative Commons

Extra fietsenstalling bij station Heino

HEINO - Er worden 68 extra fietsparkeerplaatsen aangelegd bij het treinstation in Heino. Uit onderzoek is gebleken dat er ruimtegebrek is, de stallingscapaciteit is te beperkt. Bovendien is de verwachting dat het aantal treinreizigers zal toenemen en daardoor in de toekomst meer stallingsruimte nodig is.

De totale kosten voor de aanleg van de 68 stallingsplaatsen wordt geschat op bijna honderdduizend euro. Daarin zijn extra kosten in meegenomen voor het geval er explosieven op de locatie worden gevonden. De plek is na een bureaustudie aangemerkt als ‘verdacht’.

De helft van de kosten komt voor rekening van ProRail, de andere helft moet de gemeente Raalte ophoesten. De Provincie Overijssel verstrekt een subsidie van 33 duizend euro uit de pot ‘Ketenmobiliteit Overijssel, Ruimte voor de fiets’. Daardoor worden de gemeentelijke kosten uiteindelijk geraamd op zo’n 15 duizend euro.

De stalling wordt aan de noordzijde van de toegangsweg naar het station aangelegd. Plaatselijk Belang Heino heeft aangegeven welke variant de voorkeur heeft bij de uitbreiding. De aanleg van de fietsenstalling gaat ten koste van enkele autoparkeerplaatsen bij het station. In de omgeving van het station zullen die autoplaatsen worden gecompenseerd door nieuw aan te leggen autoparkeerplekken.

ProRail voert de regie bij de aanleg van de extra fietsenstalling. Prorail verwacht in het najaar aan de slag te kunnen gaan en tegen het eind van het jaar het werk op te leveren. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt nog gepubliceerd, er kan dan nog bezwaar worden gemaakt.

Salland