Volledig scherm
varkens © ANP

Hoogste rechter zet sein op groen voor fikse uitbreiding Raalter varkenshouderij

De gemeente Raalte heeft geen fouten gemaakt door een aparte vergunning te verlenen voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Wechelerweg. Dat blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State.

De Raad wees woensdag alle inhoudelijke bezwaren van twee milieuorganisaties en omwonende L. Olthof tegen de omgevingsvergunning voor veehouderij Solen van de hand. Met de nieuwe vergunning mag Solen twee oude stallen vernieuwen en nog een nieuwe stal bij plaatsen op Wechelerweg 34. 

4400 varkens

Solen houdt daar al zo’n 1.400 varkens en na de uitbreiding en modernisering mag hij bijna 4.400 varkens houden. Buurman Olthof en de stichtingen VROM en Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) vreesden een onaanvaardbare toename van de stank, stof en geluidoverlast en een toename van de verzurende ammoniakuitstoot in de omgeving.

De gemeente zou een fout hebben gemaakt door de varkenshouderij van Solen op nummer 34 als apart bedrijf te zien. Want Solen heeft op nummer 36 een vleeskalverenhouderij met 800 dieren. Daarvoor heeft de Raalter veehouder eerder een aparte vergunning gekregen. 

Aparte vergunningen

De Raad van State ziet evenwel ook twee aparte veehouderijen die aparte vergunningen hebben. Voor het milieu maakt het ook niet uit. Want ondanks de uitbreiding van de varkenshouderij gaat de milieuoverlast flink naar beneden. De nieuwe moderne stallen stoten veel minder stof, stank en ammoniak uit dan de oude stallen, alhoewel daarin straks meer varkens zitten. 

Het enige lichtpuntje voor bezwaarmaker SLB is dat de Raad van State de milieuorganisatie wel degelijk als belanghebbende ziet. Raalte had SLB niet-ontvankelijk verklaard. Ten onrechte. Dat betekent dat de gemeente in vergelijkbare gevallen wel degelijk inhoudelijk op de bezwaren van SLB zal moeten in gaan.

Salland