Volledig scherm
De gemeente Raalte springt in de bres voor de marktkooplui. Door een sterk afnemend aantal marktkramen, moeten de huidige standhouders naar verhouding meer betalen. De gemeente komt nu met een financiële tegemoetkoming en gaat in 2020 een groot onderzoek doen. © Ronald Hissink

Marktkooplui uit Raalte tijdelijk uit de zorgen na noodoplossing gemeente

Marktkooplieden halen opgelucht adem. Door een sterke afname van het aantal marktkramen zouden de kosten voor een standplaats met bijna een derde omhoog schieten. De gemeente springt nu bij om dat te voorkomen. Naast een financiële tegemoetkoming, volgt een groot onderzoek om de vier warenmarkten die de gemeente Raalte rijk is te versterken. 

Het probleem speelt al jaren. Markten verkleinen, standhouders gaan met pensioen en er worden geen opvolgers gevonden. Hoe minder marktkramen, hoe meer marktgelden de marktkooplui per vierkante meter moeten betalen. In totaal zijn er vier warenmarkten per week in de gemeente. Twee in Raalte, één in Heino en één in Heeten. 

Zoektocht naar structurele oplossing
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de heffing van marktgelden honderd procent kostendekkend moet zijn. Dit zou voor volgend jaar betekenen dat de marktkooplui 29 procent meer marktgelden moeten betalen voor dezelfde plek. Daar stapt de gemeente nu van af. 

Wethouder Dennis Melenhorst (VVD) betreurt de terugloop van het aantal marktkramen, maar is wel blij met deze tijdelijke oplossing. ,,Het is een algemene tendens in heel het land. Helaas zagen wij een scherpe terugloop in onze gemeente. Als wij zouden vasthouden aan de kostendekkendheid, is het te verwachten dat de warenmarkten stukken minder aantrekkelijker worden. Met deze maatregel blijven de marktgelden juist wel aantrekkelijk en geven we onszelf de tijd om naar een structurele oplossing te zoeken.” 

Onderzoek
Nu de gemeente een streep zet door de honderd procent dekking, ontstaat er een gat van duizenden euro’s. De ruim 12.000 euro die open blijft staan, wordt gedekt uit een potje van de gemeente dat is gemaakt voor onvoorziene kosten. Het gaat om een incidentele oplossing. ,,In 2020 willen we een groot onderzoek doen naar de positie van de warenmarkten. Daarbij gaan we ook kijken hoe buurtgemeenten met deze kwestie omgaan. Daarbij wordt de marktcommissie uiteraard betrokken”, vertelt Melenhorst. De wethouder geeft aan dat in de toekomst de volledige dekking wel weer ingevoerd moet worden.

Verplaatsingen
Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen, maakte zich eerder dit jaar al hard voor maatregelen. Het raadslid is blij dat het college actie onderneemt, maar vindt dat het paard achter de wagen gespannen wordt. ,,De problemen zijn niet van vorige maand. Het speelt al een hele tijd. Het heeft te lang geduurd voor er actie ondernomen werd, waardoor er nu een noodoplossing komt.” De fractievoorzitter zegt tevreden te zijn over het feit dat er een groot onderzoek komt naar de vier warenmarkten in de gemeente. ,,Een verplaatsing van de woensdagmarkt in Raalte naar het centrum zou bijvoorbeeld een impuls geven aan het hart van Raalte”, zegt hij. 

Marktmeester Herman Kappert is nog huiverig over de toekomst van de markt. Hij ziet de maatregel als een doekje voor het bloeden. ,,Maar ik ben blij dat er een concreet onderzoek komt. Het belangrijkste is dat het voor de marktkooplui betaalbaar blijft.” 

Wat moet een marktkoopman betalen als de gemeente niet ingrijpt? 
Volgens marktmeester Herman Kappert betalen marktkooplieden per kwartaal voor hun standplaats. Het bedrag per marktkraam wordt uitgerekend aan de hand van de omvang. Per vierkante meter wordt 0,45 cent berekend. Daar komen nog stroomkosten bij. Die bedragen per vierkante meter 0,12 cent. In totaal is het tarief per vierkante meter 0,57 cent. 

Een klein voorbeeld: de grootste kraam op de warenmarkt in de gemeente Raalte is zeventig vierkante meter. In de huidige berekening betekent dit een kostenpost van circa 2000 euro per jaar. Als de gemeente niet ingrijpt, en de verhoging van 29 procent zou doorvoeren, stijgen de kosten naar 0,72 cent per vierkante meter. Dan komt het jaarlijkse bedrag rond de 2500 euro uit. 

Salland