Een sfeerimpressie van de Almelosestraat in Raalte zoals die er na de vernieuwing in 2020 uitziet.
Volledig scherm
Een sfeerimpressie van de Almelosestraat in Raalte zoals die er na de vernieuwing in 2020 uitziet. © Gemeente Raalte

Miljoenen euro’s naar Almelosestraat in Raalte voor aanpassingen

De schop gaat in de grond aan de Almelosestraat. Samen met bewoners uit de omgeving is gekozen voor een definitief ontwerp van de toegangsweg naar het centrum. Met de aanpak van de weg in Raalte komen verschillende werkzaamheden samen, zoals vervanging van het riool en verkeersregelaanpassingen. 

Meer groen, een lagere snelheid en een vernieuwd riool. Dat zijn de drie grootste vernieuwingen in en aan de Almelosestraat. De belangrijke toegangsweg naar het centrum moet in 2020 opnieuw ingericht zijn. De gemeente Raalte bundelt alle werkzaamheden, zodat er efficiënt gewerkt wordt aan de vernieuwing van de straat. 

Wethouder Jacques van Loevezijn (CDA) in zijn nopjes. ,,We willen natuurlijk een breed gedragen ontwerp hebben. Samen met inwoners en andere betrokken is dat gelukt. Met een klankbordgroep hebben we meerdere bijeenkomsten gehad waarin iedereen zijn mening kon geven over het plan. Zelfs leerlingen van het Carmel College Salland zijn betrokken geweest bij de plannenmakerij.”

Lagere snelheid

Het totale kostenplaatje komt neer op twee miljoen euro. De gemeente wil begin 2020 beginnen met de werkzaamheden. Eind volgend jaar moet de vernieuwde weg opgeleverd worden. En op die vernieuwde weg zijn verschillende veranderingen. Zo gaat de snelheid op de Almelosestraat - tussen de Tjalkstraat en de Daggerstbrug - van 50 naar 30 kilometer per uur. ,,Maar tussen de Enkstraat en de Tjalkstraat blijft het dezelfde snelheid. Dit onder meer om bedrijven op het industrieterrein tegemoet te komen”, vertelt de wethouder. 

Een andere maatregel is de aanpassing aan het riool. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd waardoor regenwater in het gebied vastgehouden wordt. Dit water kan bijvoorbeeld ingezet worden voor droogtebestrijding. 

Archeologisch gebied

Toch zijn er enkele risico’s bij de uitvoering van de werkzaamheden. De Almelosestraat ligt in een gebied met een zogenoemde hoge archeologische verwachtingswaarde. De gemeente stelt dat er momenteel nog overleg plaatsvindt over de vraag hoe het project hiermee moet omgaan. Ook zegt de gemeente rekening te houden met de onderzoeken rond PFAS en regelgeving daaromtrent die roet in het eten kunnen gooien.  

Salland