Volledig scherm
Vanaf de kerk in Wesepe moet er een weg hebben gevoerd naar de versterking, waarschijnlijk een toren of burcht. Dat is te zien op satellietbeelden. © Gerard Vrakking

Nieuw bewijs voor burcht bij Wesepe na proefboring

Alles wijst erop dat er een versterkte toren of burcht heeft gestaan bij Wesepe. Dat stelt Jan van Doesburg van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Hij bevestigt de bevindingen van amateurarcheoloog Bert Terlouw uit Raalte.

Van Doesburg, senior onderzoeker archeologie van 400 na Christus tot heden, heeft ter plekke een eerste grondboring met een diepte van anderhalve meter uitgevoerd. Na analyse kwam vast te staan dat hier een gracht gelegen moet hebben.

Kerk

Met dit verkennend onderzoek versterkt Van Doesburg de indruk van een middeleeuwse versterking. Waarschijnlijk een toren of burcht. Het cirkelvormige terrein, met een doorsnede van veertig meter, werd omringd door een stelsel van twee of drie grachten. Bovendien moet er een weg hebben gelegen tussen dit terrein en de kerk van Wesepe.

Bert Terlouw heeft al die sporen waargenomen op satellietbeelden van augustus, toen ze vanwege de droogte duidelijk zichtbaar werden. De versterking moet volgens Van Doesburg hebben gestaan in een moerassig gebied tussen twee zandruggen. Uit praktische overwegingen, want water voor de gracht was daarmee verzekerd.

Edelman

Nader onderzoek moet uitwijzen welke edelman deze versterking in bezit heeft gehad. Van Doesburg legt voorzichtig een verbinding met Wouter heer van Keppel. Deze edelman had Wesepe, toen nog Wesope (weidebeek) geheten, rond 1230 in bezit. De kerk wordt in een oorkonde van 1348 voor het eerst genoemd, maar waarschijnlijk heeft er al eerder een gestaan.

Wesepe gold volgens Van Doesburg al als een belangrijke nederzetting in de late Romeinse tijd (350-450), bekend om de bewerking van ijzer.

Sporen

Van Doesburg adviseert de gemeente Olst-Wijhe om het terrein een beschermde status te geven. Daarmee kan voorkomen worden dat belangrijke sporen voorgoed verloren gaan.

Vermelding op de nationale lijst van (1430) archeologische monumenten is volgens Van Doesburg momenteel niet mogelijk. Er wordt even pas op de plaats gemaakt, omdat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, laat verkennen of het beleid aanpassing behoeft.

Salland