Volledig scherm
Ter illustratie. © ANP

NVWA voert extra controles uit op dierenwelzijn vanwege verwachte hitte

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert de komende dagen extra op dierenwelzijn, onder meer veetransporten en bedrijven worden gecontroleerd op het naleven van de regels.

Bij temperaturen boven de 27 graden treedt het Nationaal plan voor veetransport in werking. Bij de controles op veetransporten heeft de NVWA extra aandacht voor temperatuur, noodplan, watervoorziening en ventilatie. Ook bij certificering voor export en bij aankomst op slachthuizen wordt gecontroleerd of de regels voor transport en dierenwelzijn worden nageleefd.

Een temperatuur van 35 graden wordt gezien als te extreem om op diervriendelijke manier dieren te vervoeren. In Nederland mag bij die temperatuur geen dieren vervoerd worden, ongeacht of het kort of lang transport betreft. Mocht dit wel gebeuren dan treedt de NVWA hiertegen op. ,,Het transport wordt dan stilgezet en dit zou dan kunnen leiden tot een boeterapport,’’ aldus NVWA-woordvoerder Michel van der Maas.

Bij overige transporten kijken inspecteurs naar de omstandigheden van de dieren. Bij alle transporten geldt dat er handhavend wordt opgetreden als het welzijn van de dieren aangetast wordt. Het welzijn van dieren kan ook bij temperaturen onder de 35 graden in het geding zijn, daarom voert de NVWA extra controles uit als het warmer dan 27 graden is.

Onvoldoende drinkwater

Afgelopen zomer trad het Nationaal plan voor veetransport ook in werking, destijds werden er 15 overtredingen geconstateerd bij 226 controles door het hele land. Van der Maas geeft aan dat er bij enkele controles onvoldoende drinkwater aanwezig was. ,,Iedere overtreding is er natuurlijk één teveel,’’ veroordeelt de NVWA-woordvoerder de overtredingen.

Volledig scherm
Bij VION in Boxtel worden de vrachtwagens met varkens koel gehouden door middel van grote ventilatoren en wit zeil op het asfalt welke nat gehouden wordt. © Vion

Op werkdagen met verwachte extreme hitte voert de NVWA exportkeuringen uit volgens een ‘tropenrooster’. Dit betekent dat er – voor zover mogelijk – gecertificeerd kan worden tussen 04:00 en 22:00 uur. Door de vervroegde of verlate aanvang van internationale transporten kan er dan voornamelijk in de koelere perioden ‘s nachts of ‘s ochtends vroeg gereden worden.

Evenementen

Ook voor vervoer door hobbydierhouders en vervoer van paarden naar evenementen zijn de dierenwelzijnsregels van toepassing. Er is geen specifieke regelgeving die het organiseren van evenementen bij bepaalde temperaturen verbiedt, maar houders van dieren en organisatoren moeten tijdens evenementen wel zorgen dat de regels voor dierenwelzijn nageleefd worden. Zo moet hittestress bij dieren worden voorkomen en moet er voldoende verkoeling en drinkwater voorhanden zijn. Het is volgens de NVWA de verantwoordelijkheid van houders en organisatoren van evenementen om te beoordelen of een evenement op verantwoorde wijze door kan gaan.

Dierenhouders zijn verplicht hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld door bij hoge temperaturen beschutting te bieden tegen felle zon. Ook moeten de dieren de beschikking hebben over voldoende drinkwater. Stallen voor pluimvee en varkens zijn in de regel geïsoleerd en uitgerust met ventilatiesystemen. Deze moeten ook bij extreme temperaturen in staat zijn de temperatuur in de stal binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Verlenging

Het ‘nationaal plan voor voor veetransport bij extreme temperaturen’ is tot en met woensdag 24 juli van kracht. Mogelijk wordt het ingetreden plan later in de week doorgetrokken naar donderdag en vrijdag.

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen

In het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen hebben Vee & Logistiek Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) / Vereniging van Zelfslachtende Slagers (VZS) en VION vastgelegd dat de norm is dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden. Deze norm in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in de Bilt. Bedrijven moeten hier tijdens warme dagen extra aandacht voor hebben bij het plannen van veetransporten.

  1. Dorpshuis in Herxen wordt goede middenklasser in plaats van Ferrari

    Dorpshuis in Herxen wordt goede middenklas­ser in plaats van Ferrari

    Inwoners van Herxen krijgen een minder luxueus en energiezuinig dorpshuis dan was voorzien. Het mislukken van de spectaculaire verloting dit jaar, met prijzen als een Ferrari en vakantiehuis, noodzaakt Stichting Dorpshuis Herxen haar renovatieplan voor tweeënhalve ton te versoberen. ,,De ontmoetingsruimte en de zaal blijven intact. Niemand gaat er qua voorzieningen op achteruit”, verzekert Fred Dalhuisen, voorzitter van het stichtingsbestuur.

Salland