Volledig scherm
© ANP

Politietop: Oost-Nederland voelt
terugloop agenten en vergrijzing

Burgers in Overijssel en Gelderland voelen de komende jaren de teruggang van politiemensen en de toenemende vergrijzing van agenten nadrukkelijk. Beide ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de politie scherpere keuzes moet maken en bijvoorbeeld niet meer optreedt tegen (eenvoudig) vandalisme.

Dat zegt politiechef Oscar Dros van het district Oost-Nederland na berichten over de verwachte uitstroom van agenten. Die zou groter zijn dan het aantal jonge dienders dat politieopleidingen de komende jaren afleveren.

'Zwaar vak'

Dros erkent dat de vergrijzing in de beide oostelijke provincies ‘een iets groter probleem’ is dan elders in ons land. Dat betekent niet alleen dat dit politiedistrict sneller leegloopt, maar ook dat meer rekening moet worden gehouden bij het inroosteren van bijvoorbeeld surveillerende agenten, rechercheurs en medewerkers van de meldkamer. In de politie-cao is vastgelegd dat dienders vanaf hun 55-ste jaar geen nachtdiensten meer draaien. ,,Het is een zwaar vak. De inzetbaarheid loopt hierdoor terug’’, legt Dros uit. Volgens de districtschef is geanticipeerd op het vertrek van oudere agenten. Jaarlijks zullen rond 200 jonge agenten instromen, is de verwachting.

Maatregelen

Bij de vorming van de landelijke politie is vastgelegd dat het district Oost-Nederland in 2023 welgeteld 7.000 fulltime formatieplaatsen telt. Nu zijn 7.129 agenten in dienst. De komende vijf jaar wordt het district met zowat 200 agenten ingekrompen. ,,Dit leidt elk jaar tot een verlaging van de personele bezetting. Maar we hebben zes jaar tijd voor aanvullende maatregelen. Hierover ben ik in gesprek met de korpschef, de andere politiechefs en de politieacademie. Wat mij betreft hebben we in die zin, de bezetting onder controle.’’

De precieze besteding van 267 miljoen euro, die in het regeerakkoord is uitgetrokken voor de politie, is nog onduidelijk. Dros: ,,Die is bedoeld voor extra groei, maar die agenten zijn er niet meteen morgen.’’

Salland