Volledig scherm
Het knotten van wilgen, een van de manieren om landschapselementen te onderhouden. Salland Deal wil naar een Landschapsbeheer 2.0. © Ronny te Wechel

Salland Deal wil
krachten bundelen
voor landschap

Netwerkorganisatie Salland Deal gaat kennis, mankracht en financieringsbronnen bundelen van Sallandse initiatieven op het gebied van landschapsbeheer. Dat moet leiden tot een vernieuwende methode voor langdurig beheer van het landschap. 

Het samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten en organisaties is daarvoor op zoek naar initiatieven die zorg dragen voor het behoud van het Sallandse landschap, zoals het onderhoud van landschapselementen, de aanleg van die elementen of het co-financieren van het onderhoud ervan.

Een inventarisatie van initiatieven moet eind februari leiden tot de keuze van twee pilotgebieden. In die gebieden gaat Salland Deal dit voorjaar aan de slag om groene initiatieven met elkaar te verbinden en die te versterken. Initiatieven moeten zich voor 25 februari melden op www.kostbaarsalland.nl.

Doel van Salland Deal is het behoud van landschapselementen. Salland Deal is een samenwerking tussen Stichting Kostbaar Salland, Landschap Overijssel, IJssellandschap, LTO Noord Salland, ANV Groen Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer en de pachtersvereniging Deventer en omstreken.

Salland