Volledig scherm
Jonge leden van Wijhe'92 houden best wel van hun club, maar zijn niet bereid om zware, structurele vrijwilligerstaken op zich te nemen. Zij bepalen liever zelf wanneer en met wie ze tijd steken in de vereniging. © Wijhe '92

Wijhe'92 stapt stuurloos nieuw sportseizoen in

Wijhe’92 verschijnt zonder hoofdbestuur aan de aftrap van een nieuw seizoen. Geen enkel lid is bereid om in dit hoogste college zitting te nemen. De voetbal- en handbalvereniging onderzoekt daarom een nieuwe structuur met zelfsturende teams.

Het beeld dringt zich op van een stuurloos schip, waarvan verschillende groepen opvarenden in hun eigen sloep overstappen en in de richting roeien die ze zelf verkiezen. Een dreigende chaos van ieder voor zich. Zonder leiders die overzicht hebben over de hele organisatie en de visie en het gezag hebben om de gemeenschappelijke koers te bepalen.

Tijdens de algemene ledenvergadering eind 2017 kondigden vier van de vijf leden van het hoofdbestuur hun vertrek aan: Martin Westerbeek (algemeen voorzitter), Alexander Westenbrink (voorzitter afdeling voetbal), John Strijdveen (penningmeester) en Wim Lankhorst (voorzitter bestuursgroep). Secretaris John Voppen bleef als laatste Mohikaan over.

Fusie

Volgens de inmiddels afgezwaaide bestuursleden, die de honneurs waarnamen tot de zomervakantie, zijn de zaken voor het komend seizoen goed geregeld. Daarna wordt de situatie 'absoluut zorgelijk'. Temeer omdat Wijhe'92 voor belangrijke en financieel zwaarwegende besluiten staat. Deze worden nu doorgeschoven. Zoals bijvoorbeeld de eventuele fusie met volleybalvereniging Rood-Wit’75.

Tijdrovend

De vertrokken leden van het hoofdbestuur zijn er ondanks verwoede pogingen niet in geslaagd om opvolgers te vinden. Jongeren zijn volgens hen best bereid om wat te doen voor de vereniging, maar lenen zich niet voor structurele, tijdrovende bestuurstaken. Zij bepalen liever zelf met wie en wanneer ze in actie komen. Wijhe'92 onderzoekt daarom een nieuwe organisatie van zelfsturende teams, waarmee de voetbalafdeling al experimenteert. De handballers volgen dat voorbeeld.

Slimme jongelui

Westerbeek, de afgezwaaide preses van het hoofdbestuur, klampt zich vast aan het zelfredzaam vermogen van de club. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat er een oplossing komt'', verklaart hij. ,,We kunnen goed organiseren en er staan altijd mensen op die kartrekkers zijn, die verbinden, die mensen meekrijgen. Er komt bovendien een jonge generatie aan in wie we veel vertrouwen hebben. Wij weten en zien dat dit slimme, krachtige jongelui zijn die vast en zeker actief worden om de toekomst van onze mooie club zeker te stellen. Maar de tijd begint wel te dringen.”

Salland