Bij Schalkhaar is men al begonnen met het verleggen en vergraven van de Zandwetering.
Volledig scherm
Bij Schalkhaar is men al begonnen met het verleggen en vergraven van de Zandwetering. © Ronny te Wechel

Zandwetering bij Wijhe krijgt make-over

Het Waterschap Drents Overijssel Delta gaat aan de slag met de Zandwetering bij Wijhe. Daarvoor is een projectplan gepresenteerd.

De Zandwetering voldoet momenteel nog niet aan eisen voor de waterkwaliteit, die door de Europese Unie zijn opgesteld. Daarom moeten er maatregelen worden genomen.

Natuurvriendelijke oevers

Het projectplan bestaat uit het vispasseerbaar maken van twee stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van lokale versmallingen en het aanbrengen van beschaduwing langs het 4 kilometer lange tracé. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder baggeren en lokaal verbeteren van de onderhoudspaden, in het project meegenomen.

Werkzaamheden

Het waterschap wil eind dit jaar, begin 2020 starten met de werkzaamheden, die enkele maanden in beslag zullen nemen. Het plan ligt de komende zes weken ter inzage, formeel kan er dus nog beroep worden aangetekend.

Zo moet de herinrichting van de Zandwetering bij Wijhe door het Waterschap Drents Overijsselse Delta vorm krijgen.
Volledig scherm
Zo moet de herinrichting van de Zandwetering bij Wijhe door het Waterschap Drents Overijsselse Delta vorm krijgen. © Anke Arts

Salland