Stuur uw krant op vakantie
met de Vakantieservice

Heeft u problemen bij het inloggen van de digitale krant? Controleer in uw profiel of het juiste relatienummer is gekoppeld. U kunt uw relatienummer vinden op uw factuur. Het is belangrijk dat het juiste account is gekoppeld aan uw abonnement. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen met het correcte account zou het inlogprobleem verholpen moeten zijn. Let op; Vanwege een extra service kan het zijn dat u tijdelijk gebruik heeft gemaakt van de digitale krant. Controleer of uw abonnement wel toegang geeft tot deze productvorm.

Vakantieservice

Gaat u binnenkort op vakantie? Maak dan gebruik van onze vakantieservice. Zo voorkomt u een stapel oude kranten in uw brievenbus bij thuiskomst.

Tijdens uw vakantie kunt u de Stentor digitaal lezen. Heeft u onze app al gedownload op uw mobiele telefoon? Lees hier alles over de digitale producten van de Stentor.

Geef uw vakantie minimaal 1 week voor uw vertrek door. Direct na uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

U heeft de volgende 2 mogelijkheden:

Bezorging tijdelijk stopzetten

Zet de bezorging van uw krant tijdelijk stop en blijf de Stentor digitaal lezen tijdens uw vakantie. Zo heeft u geen volle bus en blijft u toch op de hoogte.

Zet de bezorging tijdelijk stop

Bezorging bij familie of vrienden

Laat uw krant tijdens uw vakantie bezorgen bij familie of vrienden. Zelf leest u de Stentor digitaal via mobiel, tablet of laptop.

Bezorg mijn krant bij familie of vrienden

Vakantieonderbreking annuleren

U kunt uw vakantieonderbreking altijd drie werkdagen van tevoren annuleren. Geef uw annulering door via het contactformulier.

Voorwaarden vakantieservice

  • U geeft de vakantieperiode uiterlijk 1 week voor vertrek aan ons door.
  • U heeft een abonnement op de krant voor 6 dagen per week en u gaat langer dan 6 aaneengesloten dagen op vakantie.
  • Uw vakantieperiode mag niet langer dan 90 dagen per kalenderjaar duren en niet korter dan 7 dagen.
  • Wanneer u de krant laat bezorgen op een ander adres, dan kan dit alleen in het gebied waar de Stentor bezorgd wordt. U ontvangt dan de editie van de Stentor die verspreid wordt op dit tijdelijke adres. 
  • Heeft u een digitaal abonnement (zonder papieren krant), dan kunt u geen gebruik maken van onze vakantieservice.
  • Heeft u een proefabonnement op de Stentor, dan kunt u geen gebruik maken van onze vakantieservice.
  • Tijdens uw vakantieperiode kunt u de Stentor digitaal lezen en betaalt u het overeengekomen abonnementstarief.
  • Op de vakantieservice zijn de abonnementsvoorwaarden van toepassing.
Vakantieservices Holliday ePaper Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarde Voorwaarde