Volledig scherm
© Thinkstock

Kans op 'nee' raad Staphorst tegen geld voor onderzoek

STAPHORST - Het zou zomaar kunnen dat de gemeenteraad van Staphorst een democratisch besluit, genomen bij afwezigheid van twee tegenstemmers, alsnog torpedeert nu er geld nodig is.

Burgemeester Theo Segers en de raadsgriffier in Staphorst vragen de gemeenteraad een krediet van 68.500 euro voor een onafhankelijk onderzoek rond een aantal hoofdpijndossiers op het terrein van ruimtelijke ordening.

De doelstelling luidt: een gedegen onafhankelijk onderzoek naar het samenspel van raad, college en ambtelijke organisatie rond de zaken waarbij de gemeente en inwoners een conflict hebben. Het is niet de bedoeling alle feiten op een rij te zetten of recht te spreken over de inhoud van de conflicten. Voorop staat het onderzoek naar het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie met het oogmerk dit te verbeteren.

Het wordt politiek interessant, want het zou kunnen dat de raad die aanvankelijk voor het onderzoek stemde zich toch tegen het krediet keert. Dan gaat het feest niet door. De gemeenteraad stemde op initiatief van de SGP voor de vakantie voor een extern onderzoek, maar twee raadsleden die tegen waren, waren er wegens omstandigheden niet. Hierdoor was een nipte meerderheid van één stem voor het onderzoek. Toen hing er nog geen prijskaartje aan het voorstel. Nu wel.

Bij een voltallige gemeenteraad en ongewijzigde meningen bestaat de kans dat het krediet er niet komt. Je geeft geen geld aan een onderzoek dat je niet wilt. Aan de andere kant nam de raad in meerderheid een democratisch besluit. Volgens de griffier zou dit in theorie kunnen, omdat elk raadslid vrij is naar eer en geweten te stemmen.

Staphorst kampt al jaren met hoofdpijndossiers van burgers die strijden tegen de gemeente. Het gaat om ruimtelijke ordeningszaken als bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Dit zorgt voor talloze rechtszaken, bedreigingen van collegeleden, boze correspondentie, een verziekte sfeer en veel juridische kosten. De zaken etteren maar door.

Kop van Overijssel