Volledig scherm
Impressie windmolens Tolhuislanden Illustratie gemeente Dalfsen

Provincie splitst Staphorst extra windmolens in de maag

STAPHORST - Provincie Overijssel wil dat er in Staphorst nieuwe windmolens bij komen. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. Door een zogeheten provinciaal inpassingsplan kan de hogere overheid de gemeente dwingen de aanleg van nieuwe windmolens toe te staan.

Eerder gebeurde dat ook al in de gemeente Ommen, waar de provincie op deze wijze de komst van vijf windmolens in het nog te bouwen windpark de Veenwieken mogelijk heeft gemaakt.

Overijssel moet van het Rijk zorgen voor 85,5 megawatt aan windmolens in 2020. Die taakstelling wordt niet gehaald, ondanks de plannen die nu concreet de komende jaren nog uitgevoerd gaan worden. Daaronder het project Veenwieken tussen Dedemsvaart en Ommen (10 windmolens), Nieuwleusen Synergie in Dalfsen (twee of drie windmolens) en de vervanging van de drie bestaande windmolens in Rouveen voor molens met meer vermogen.

Drie tot vier
Om aan de afgesproken taakstelling van het Rijk te voldoen zal er voor 2020 nog voor 10,5 MW (drie tot vier windturbines) aan plannen gerealiseerd moeten worden. In Staphorst heeft het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen plannen om in overleg met agrariërs vier windturbines langs de A28 te plaatsen. Dat plan is, net als eerder geopperde windmolenplannen, door de gemeente diep in de la gestopt, ondanks eerdere afspraken met de provincie. Nu is het de provincie die dit plan er weer uit trekt en de gemeente voor het blok wil zetten.

Verzoek
De provincie gaat nu aan het gemeentebestuur van Staphorst verzoeken zelf de planologische voorbereiding voor de nieuwe windmolens ter hand te nemen. Mocht de gemeente geen actie ondernemen, dan zal de provincie zelf de benodigde procedure gaan voeren. Het gebied tussen Zwolle en Staphorst is 'provinciaal zoekgebied' als het gaat om windenergie. Er staan al elf molens: drie in Staphorst, vier in Dalfsen en vier in Zwolle.

Overijssel gaat overigens ook in gesprek met overige gemeenten in de provincie om initiatieven te bevorderen en te versnellen.

Gemeente Staphorst kan nog niet reageren op het voornemen van de provincie. Het gemeentebestuur is hierover nog niet benaderd door Overijssel en wacht het gesprek met de provincie af.

Volledig scherm
Volledig scherm
illustratie Arte Westerbaan

Kop van Overijssel