Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Spoeddebat over zonnepark bij Punthorst: subsidie in gevaar

De gemeenteraad van Staphorst wordt gevraagd een spoedbesluit te nemen over de aanleg van een zonnepark ter grootte van 4 hectare bij de waterpartij Beentjesgraven bij Punthorst. Het waterschap wil als initiatiefnemer nu doorpakken, omdat anders een rijkssubsidie om de totaalkosten van 1,5 miljoen euro te drukken aan haar neus voorbij dreigt te gaan.

Eerder dit jaar al werden de plannen voor een dergelijke zonnepark met 8.600 panelen in een verdiepte waterberging aan de Puntweg in Punthorst ontvouwd, maar tot een inhoudelijke discussie in de gemeenteraad om wel of geen toestemming aan het project te verlenen leidde dat echter nog niet. En nu is er ineens haast geboden, betoogt waterschap Drents Overijsselse Delta, omdat op 29 oktober een subsidietermijn van het ministerie van Economische Zaken verloopt. Zonder die subsidie is het hele project niet rendabel en wordt het park niet gerealiseerd.

Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders ziet geen zwaarwegende redenen om toestemming voor het zonnepark te onthouden, vandaar dat het de gemeenteraad dinsdag vraagt een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Met die verklaring heeft het waterschap haar omgevingsvergunning binnen en kan het verder met het indienen van de subsidieaanvraag. Volgens burgemeester en wethouders hoeft de raad niet te vrezen dat het verder geen inspraak heeft of voor een voldongen feit komt te staan. Mochten er zienswijzen tegen het park komen of het project inhoudelijk veranderen dan keert de gemeente altijd terug naar de politiek.

Het park moet verrijzen op een terrein ter grootte van 4 hectare en telt straks 8.600 zonnepanelen. Gericht op het zuiden, parallel aan de waterpartij Beentjesgraven ten zuiden van Punthorst en ten noorden van Nieuwleusen. Voor de waterberging wordt het gebied al afgegraven, de panelen komen vervolgens op pootjes te staan om te voorkomen dat ze onder het wateroppervlak verdwijnen. 

Op pootjes

Omgevingsmanager Dinant Hommes van het waterschap legde het eerder al uit: ,,Om het bergingsgebied goed te kunnen gebruiken, graven we het tot een halve meter onder het maaiveld af. Dan krijg je plasdras en daar kun je geen zonnepanelen in zetten. Daarom komen ze op pootjes.” En over de waterberging: ,,Het is nu allemaal wat ielig, wat krap. We gaan de watergangen verbreden om extreme regenbuien op te kunnen vangen, het wordt meer klimaatbestendig. Om het bergingsgebied goed te kunnen gebruiken, graven we het tot een halve meter onder het maaiveld af. 

Het waterschap stelt omwonenden het afgelopen driekwart jaar persoonlijk te hebben ingelicht over de plannen. Ook zijn er meerdere nieuwsbrieven verspreid en heeft het een in haar ogen drukbezochte inloopbijeenkomst gehouden. Het ontwerp en de visualisatie van het zonnepark zijn getoond, en het waterschap concludeert dat de reacties positief zijn. Staphorst wil dan ook haar toestemming voor het park en de berging verlenen,  mede omdat er met de realisatie geen kostbare agrarische grond verloren gaat aangezien het om nat en drassig terrein gaat. 

Hoog hekwerk

Als het park er straks staat wordt het terrein ter grootte van acht voetbalvelden beveiligd door een hekwerk van circa twee meter hoog. Om diefstal en beschadiging te voorkomen en om onbevoegde personen weg te houden bij delen van het park waar (hoog-)spanning aanwezig is. Om de rand van het plangebied wordt een beplanting van elzen voorgesteld. De beplantingen filteren het zicht op het zonnepark en ‘breken’ bovendien het zicht op de dijkjes.

Kop van Overijssel