Volledig scherm
Gemeentehuis Steenwijkerland in Steenwijk. © Google Streetview

Begroting Steenwijkerland kent 'gunstig gesternte'

Steenwijkerland investeert de komende jaren stevig in de openbare ruimte. Daarnaast zijn onder meer voor de gebiedsgerichte aanpak van Giethoorn en de overgang naar één welzijnsorganisatie stevige bedragen gereserveerd. En wat de portemonnee van de burger betreft: de woonlasten dalen in 2018 met 3 procent, wat neerkomt op ongeveer 20 euro.

Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, waarmee burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben ingestemd. Het is de laatste begroting van het huidige college en gebaseerd op 'Verantwoord anders', het collegeprogramma dat bijna 4 jaar geleden is vastgesteld.

'Goed bed'

Financieel wethouder Wim Brus is een blij man en draagt met genoegen deze 'financiële onderlegger' in 2018 over aan het nieuwe gemeentebestuur. ,,Ik wil niet zeggen dat ze in een gespreid bedje terecht komen, maar wel in een goed bed."

De wethouder weerspreekt de opmerking, die hij nog wel eens krijgt, dat dit een college van stenen en groen is. ,,Kijk naar het Wmo-tevredenheidsonderzoek. De tevredenheid over de Wmo is omhoog gegaan."

Brus spreekt van een 'gunstig gesternte'. Zo is onder meer geld vrijgemaakt voor de aanpak van fietspaden, vervanging van de openbare verlichting, de aanleg van glasvezel en onderhoud aan zwembaden, wegen en bruggen.

Investeringen

Daarnaast staan forse investeringen op de rol. Eén daarvan is de gebiedsgerichte aanpak van Giethoorn. De begroting toont 4,5 ton in 2018, 670.000 euro in 2019, 5,5 ton in 2020 en 5 ton in 2021. Hiermee kan omgevingsregisseur Bert Kleen aan de slag om het toerisme in het waterdorp in goede banen te leiden. ,,Denk daarbij aan routing, parkeren, het aanpassen van de vonders en alles wat met het toerisme te maken heeft", licht Brus toe. ,,Het lijkt heel wat, maar een ton is zo weg."

Schuldhulpverlening

Voor de overgang naar één welzijnsorganisatie heeft het college tot en met 2020 jaarlijks een half miljoen euro gereserveerd en voor de schuldhulpverlening is de komende 4 jaar elk jaar 160.000 beschikbaar. Bovendien voorziet het college de Koloniën van Weldadigheid met hun nominatie tot Unesco Werelderfgoed en de nieuwe organisatie Nationaal Park Weerribben-Wieden van (financiële) middelen. ,,En we investeren fors in de binnenstad van Steenwijk met onder meer vernieuwing van de Markt", aldus Brus.

Kop van Overijssel