Volledig scherm
Zwientie tikk'n blijft immens populair tijdens het Dicky Woodstock Festival. © Wilbert Bijzitter

Dierenorganisaties willen verbod op zwientie tikken op Dicky Woodstock

video + UpdateVijf dierenbelangenorganisaties roepen de gemeente Steenwijkerland op het zogenoemde zwientie tikken op het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold zaterdag niet door te laten gaan. Volgens de organisaties is het zwientie tikken, waarbij deelnemers geblinddoekt door een modderpoel lopen om vervolgens een varken proberen aan te raken, een onrespectvolle manier om met dieren om te gaan.

Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een Dier een Vriend, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood hebben het college van Steenwijkerland vorige week in een brief verzocht vanwege het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het voorkomen van de verspreiding van dierziektes het evenement te verbieden. Ook hebben ze de organisatie van het muziekfestival opgeroepen in gesprek te gaan om zo tot een diervriendelijk alternatief te komen. Aan de optredende bands is gevraagd om op te komen voor de varkens en zich naar de organisatie uit te spreken tegen deze vorm van vermaak.

Rechtbank

De gemeente Steenwijkerland ontving op 26 juli de brief van de dierenbelangenorganisaties. ,,We gaan het bezwaarschrift via de daarvoor gebruikelijke weg in behandeling nemen. Dat betekent dat het naar een onafhankelijke bezwarencommissie gaat. Zij adviseren de burgemeester hierover en hij neemt op basis daarvan een besluit. Zo’n procedure vergt de nodige tijd. Als een bezwaarmaker dat niet wil afwachten, is er nog een mogelijkheid voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank,’’ aldus gemeentewoordvoerder Dagmar Burgers. De gang naar de rechtbank werd in 2000 al eens gemaakt door dierenorganisaties. De rechtbank oordeelde destijds dat het gewoon door kan gaan als het niet zorgt voor ‘te veel stress’ bij de dieren.

Onschuldig spelletje

,,Wij staan open voor andermans mening, maar ik ga niet in discussie,’’ reageert Dicky Woodstock-organisator Henk Kranendonk. ,,Het is een onschuldig spelletje. Als je dieren gericht in een hoek gaat drijven dan worden ze schichtig.’’ Volgens Kranendonk is daar bij het zwientie tikken zeker geen sprake van, verwijzend naar de uitspraak die de rechter aan het begin van de eeuw deed. ,,Bij zwientie tikken zijn de deelnemers geblinddoekt en lopen ze  stapvoets door de modder. Je ziet op de beelden die altijd gemaakt worden dat de varkens altijd rustig weglopen.’’ Hij vindt het jammer dat de dierenbelangenorganisaties zo kort voor het festival ‘nog even lopen te etteren’. Inmiddels hebben zo’n zestig deelnemers zich voor de komende editie van het zwientie tikken aangemeld,  zo is te lezen op de website van het festival.

Vergunning

Bij het afgeven van de vergunning voor Dicky Woodstock kijkt de gemeente niet naar dierenwelzijn. ,,De gemeente heeft voor het Dicky Woodstock festival, waar het zwientie tikken een programmaonderdeel is, een evenementenvergunning afgegeven. Bij een evenementenvergunning toetst de gemeente op veiligheid en of de openbare orde in het geding is. De gemeente toetst niet op dierenwelzijn. Voor dat onderdeel is de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het bevoegd gezag,’’ vervolgt gemeentewoordvoerder Burgers.

Dierenorganisaties maken zich al jaren druk om het zwientie tikken op Dicky Woodstock. De afgelopen jaren zwichtte de organisatie niet door de uitgeoefende druk. Ook bij het jaarlijkse dorpsfeest in Luttenberg doen ze aan zwientie tikken. Het dorpsfeest in Luttenberg vindt dit jaar plaats van 15 t/m 18 augustus.

Bekijk hier een video van het zwientie tikken bij de vorige editie van Dicky Woodstock.

Kop van Overijssel