Dwarsgracht en Jonen maken werken van zonenergie

DWARSGRACHT/JONEN - In In het dorpshuis van de buurtschappen Dwarsgracht en Jonen bij Giethoorn ziet komende zaterdag energiecoöperatie Wieden-Weerribben officieel het levenslicht.

Een dertigtal inwoners en plaatselijke ondernemers hebben zich recent al gemeld als mede-investeerder voor bij elkaar zeshonderd zonnepanelen die op twee werkschuren worden gelegd.

"Zonnepanelen leggen op de daken van eigen woonhuizen bleek voor de meeste mensen in Dwarsgracht en Jonen geen optie omdat die hier meestal gedekt zijn met riet. Bovendien speelt hier de status van beschermd dorpsgezicht een rol, maar voor de golfplaten daken op werkschuren rondom het dorp ligt dat anders," vertelt Ruurd Huisman namens de lokale ondernemersvereniging die het initiatief nam voor de introductie van zonenergie in Dwarsgracht.

Kop van Overijssel