Volledig scherm
© Lex van Lieshout

Extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen in Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland trekt 50.000 euro uit om kinderen tot 18 jaar uit arme gezinnen mee te laten doen in de samenleving. Per kind is maximaal 500 euro beschikbaar.

Dit door het college voorgestelde MaatwerkKindBudget is het gevolg van de motie 'Ieder kind doet mee', die de gemeenteraad van Steenwijkerland in mei unaniem heeft aangenomen. Deze regeling komt bovenop de al bestaande maatregelen om armoede onder kinderen te bestrijden. ,,De besteding van het geld is maatwerk", zegt wethouder Dieke Frantzen. ,,Daarbij kijken we met elkaar wat een kind nodig heeft."

Wmo consulenten

Aan de consulenten Wmo/Jeugd en Participatiewet de nieuwe regeling uit te voeren. ,,Een bewuste keuze", aldus Frantzen. ,,Zij hebben rechtstreekse contacten. De consulenten weten wat er op alle leefgebieden speelt en kunnen daardoor snel en slagvaardig schakelen. Sámen met de ouders."

Een deel van de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen, is ingezet voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds en het Zwemfonds. Kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen, kunnen daardoor meedoen aan sport en culturele activiteiten en hun zwemdiploma halen. Al eerder is besloten de leeftijd om in aanmerking te komen voor een computer te verlagen naar groep 7 van het basisonderwijs. 

Het MaatwerkKindBudget gaat per 1 november in en is voorlopig een tijdelijke regeling. Eind 2018 wordt de regeling geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Steenwijkerland en vormen de basis voor verdere armoedebestrijding onder kinderen.

Kop van Overijssel