Volledig scherm
De adviezen over de bewegwijzering in Giethoorn neemt Steenwijkerlands college ter harte. © Wilbert Bijzitter

Kleine 2 ton om irritaties in Giethoorn het hoofd te bieden

De gemeente Steenwijkerland stelt bijna 2 ton beschikbaar voor een pakket van 38 maatregelen in het toeristische waterdorp Giethoorn. Die maatregelen variëren van het snoeien van overhangend groen en het vaker legen van afvalbakken tot een betere bewegwijzering om 'zoekverkeer' te voorkomen.

De 38 adviezen komen van de vier werkgroepen, die samen zorg dragen voor de Gebiedsaanpak Giethoorn. In november hebben deze werkgroepen ('varen', 'verkeer en veiligheid', 'openbare ruimte' en 'verblijven en overnachten') de opdracht gekregen met voorstellen te komen, die als het even kan voor de start van het toeristenseizoen 2018 zijn uit te voeren. De werkgroepen bestaan uit leden van Giethoorn Onderneemt, 't Gieters Belang en medewerkers van de gemeente.

,,We gaan alles wat vanuit Giethoorn is aangereikt uitvoeren", zegt wethouder Douwe Oosterveen over het pakket maatregelen. Voor de uitvoering van het overgrote deel is volgens Oosterveen geen extra geld nodig. De benodigde 196.500 euro is een kwestie van 'vooral herschikken in de begroting'. ,,Voor het vervangen van bakens, een visie opstellen en het vaker legen van de afvalbakken is wel extra geld nodig."

Met maatregelen tegen fout parkeren en verwijsborden naar parkeerplaatsen komt de gemeente tegemoet aan klachten, die de Gieterse brandweer onlangs in deze krant uitte over de verslechterde bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Over bijvoorbeeld een overvolle Dorpsgracht waardoor er voor de brandweerboot geen doorkomen aan is, is de gemeente volgens Oosterveen met de brandweer in gesprek. ,,Als mensen bootjes blijven verhuren, zit de gracht een keer vol. We moeten aan de slag met de vaarverordening, maar daar zijn we nog niet uit. Daar is nog geen ei over gelegd."

Hetzelfde geldt voor woningen die niet geheel volgens de spelregels als bed en breakfast worden gebruikt. ,,Ons standpunt is dat we niet op zoek gaan", zegt Oosterveen. ,,We willen voorkomen dat we nu gaan handhaven, terwijl iets over een half jaar wel mag. Maar als we een handhavingsverzoek krijgen omdat overlast wordt ervaren, gaan we wel handhaven."

Als voorbeeld noemt hij een bijgebouw dat als bed en breakfast is ingericht. Officieel mag dat niet; bewoners en bed en breakfast moeten onder hetzelfde dak zitten. ,,De werkgroep 'verblijven en overnachten' is daarmee bezig. Het kan zijn dat een bed en breakfast in een bijgebouw straks wel is toegestaan."

Kop van Overijssel