Nieuw bestuur, zelfde plek voor onderwijs Ambelt in Steenwijk

STEENWIJK Drie scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk en Wolvega doen er alles aan de evenknie voor speciaal onderwijs aan de Stationsstraat in Steenwijk te houden.

Behoud van het speciaal voortgezet onderwijs in Steenwijk. Daar gaat het om nu het bestuur van de Ambelt met de Ambelt Kiest Koers heeft besloten de onderwijsvoorzieningen over te dragen aan lokale partners. In het geval van Steenwijk zijn dat RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe. "Wij spannen ons maximaal in om het voortgezet speciaal onderwijs in Steenwijk te houden", zegt Ben Lubberdink, bestuurder SVO Wolvega/Steenwijk.

Paraplu
Deze Stichting Voortgezet Onderwijs Wolvega/Steenwijk is de paraplu waaronder het Linde College in Wolvega, RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe in Steenwijk vallen. Het is de bedoeling het bestuur van het voortgezet speciaal onderwijs aan deze stichting over te dragen. "Het is de bedoeling dat dat op 1 augustus 2017 allemaal rond is", aldus Lubberdink.

Op 1 oktober van dit jaar zijn bij de Ambelt Steenwijk 68 leerlingen ingeschreven. Zij krijgen les in zes groepen. Dat gebeurt in een aparte vleugel van RSG Tromp Meesters locatie Stationsstraat. "Een beschutte omgeving, die willen wij graag in stand houden. Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen worden verspreid over de locaties."

Van de 68 Ambelt-leerlingen komen er 26 uit Steenwijkerland. De anderen komen voornamelijk uit de omliggende gemeenten Westerveld, Weststellingwerf, Meppel en Hoogeveen en in kleinere aantallen uit andere omringende gemeenten.

Onverantwoord
Er is Lubberdink en zijn collega's veel aan gelegen het voortgezet speciaal onderwijs in Steenwijk te houden. "Als dit verdwijnt, dan moet een aantal leerlingen voor het verlangde onderwijs reizen naar Zwolle, Leeuwarden of Drachten. Dat vinden wij eigenlijk onverantwoord."

Momenteel worden de financiële gevolgen van de overdracht en die voor het onderwijs, de leerlingen en medewerkers onderzocht. Ook kansen en risico's worden in kaart gebracht. Bij de overdracht zijn behalve de schoolbesturen de raden van toezicht, gemeente Steenwijkerland en verschillende medezeggenschapsorganen betrokken. Naar verwachting nemen de besturen in december het definitieve besluit over de overdracht van de Ambelt aan SVO Wolvega/Steenwijk.

Beschrijving

Kop van Overijssel